Relaţii bilaterale

Republica CAMERUN

 


Relaţii diplomatice

România şi Republica Camerun au stabilit relaţii diplomatice la rang de Ambasadă la 15.05.1970. Ambasada României la Abuja, R.F Nigeria, gestionează şi relaţiile cu Republica Camerun.

 

Cadrul juridic

După aderarea României la U.E, Acordul comercial cu Republica Camerun, a ieşit din vigoare. În prezent, cadrul juridic al schimburilor economice este reglementat de acquis-ul comunitar, respectiv de prevederile Acordului UE – ACP (Africa, Caraibe şi Pacific) de la Cotonou din anul 2000, care urmează a fi înlocuit cu acorduri de parteneriat economic (APE).

* Protocolul privind – exploatarea minieră din regiunea Foumban Manie şi modernizarea staţiunii avicole de la Muyuka (1980) şi Acordul de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ, Industrie şi Mine din Camerun (1993) nu se regăsesc în listele documentelor anulate.

 

Relaţii consulare

Cetăţenii celor două ţări, titulari de paşapoarte turistice au nevoie de viză pentru a călători în Republica Camerun, respectiv în România.

Decembrie 2018

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice