Relaţii bilaterale

Republica ECUADOR

 

Prezentare generală

Primele contacte oficiale datează din 8 aprilie 1880, după ce guvernul român a notificat proclamarea independenţei de stat a României printr-o corespondență, la care Ecuador a transmis răspuns pe 8 iulie 1881.

Relaţiile diplomatice au fost stabilite pe 12 noiembrie 1968 la nivel de ambasadă, iar în iulie 1973, respectiv aprilie 1974, România şi Ecuador au deschis ambasade la Quito și București, conduse la nivel de Însărcinat cu Afaceri a.i.

România a închis temporar, din raţiuni financiare, ambasada la Quito în mai 2000. Guvernul Republicii Ecuador a închis temporar ambasada la Bucureşti, la 31 mai 1999.


Contacte bilaterale

Vizite la nivel de prim-ministru:

În Ecuador: martie 1991

Vizite la nivel parlamentar:

În România:

  • 9-14 octombrie 1995 (vizita unei delegaţii parlamentare ecuadoriene, care a participat la cea de-a 94-a Conferinţă a Uniunii Interparlamentare, organizată la Bucureşti).
  • 7-8 iunie 1999 (vizita unui deputat ecuadorian, membru al Comisiei pentru probleme internaţionale a Congresului Naţional).

 În Ecuador:

  • 21-27 martie 2013 (participarea unei delegații a Camerei Deputaților la cea de-a 128-a Adunare a Uniunii Interparlamentare)

În aprilie 2017, în Parlamentul României a fost constituit Grupul Parlamentar de Prietenie România-Ecuador.


Reprezentare diplomatică

Relaţiile bilaterale sunt gestionate de Ambasada României la Lima (Ambasadorul Gabriel Gafița a prezentat scrisorile de acreditare în Ecuador la data de 14 decembrie 2017), respectiv de către Ambasada Ecuadorului la Budapesta (Ambasadoarea Maria del Carmen Gonzales Cabal a prezentat scrisorile de acreditare la data de 17 ianuarie 2017).

Consulate onorifice ale României în Ecuador: la Quito şi Guayaquil.

 

Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

Evoluţia schimburilor economice (milioane dolari SUA)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

19,270

28,350

28,987

58,410

14,816

7,364

15,916

14,9

Export

7,103

20,724

25,027

51,372

9,105

3,585

10,779

9,4

Import

12,167

7,626

3,960

7,040

5,711

3,779

5,137

5,5

Sold

- 5,064

13,098

21,066

44,332

3,393

-0,194

5,642

3,9

Structura schimburilor comerciale

La export: metale comune și articole din metale comune, mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora, produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe, instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie, instrumente și aparate medico-chirurgicale, ceasuri, instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora.

La import: produse alimentare, băuturi, lichide alcoolice și oțet, tutun, produse vegetale, animale vii și produse animale.

 

Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

În capitala Republicii Ecuador funcţionează o instituţie de învăţământ care poartă numele România (Colegio Nacional Técnico República de Rumanía).

O serie de cetăţeni ecuadorieni au efectuat studii în România în anii ´70-´80, o parte dintre aceştia ocupând funcţii importante în cadrul instituţiilor ecuadoriene sau ale unor importante companii din domeniul petrolului.


 

Direcția America Latină și Caraibi, iunie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice