Relaţii bilaterale

Republica COREEA

România şi Republica Coreea (RoK) au stabilit relaţii diplomatice la 30 martie 1990. În acelaşi an, s-au deschis ambasade la Bucureşti şi Seoul, cu ambasadori rezidenţi. În septembrie 2008, preşedinţii celor două ţări au semnat, la Seoul, Declaraţia privind stabilirea unui Parteneriat Strategic între România şi Republica Coreea, iar în iulie 2010, miniştrii afacerilor externe au semnat Planul Comun de Acţiune pentru implementarea Parteneriatului Strategic. Preşedinţii României au efectuat vizite de stat în Republica Coreea în martie 1994, octombrie 2005 şi septembrie 2008, iar preşedintele Republicii Coreea a efectuat o vizită de stat la Bucureşti în septembrie 2006. Prim-ministrul Republicii Coreea a efectuat o vizită oficială în România în mai 1996. Ministrul afacerilor externe al României a efectuat vizite oficiale la Seoul în 1991, 2001, 2010 2013 și 2018. Ministrul afacerilor externe şi comerţului din Republica Coreea a efectuat vizite oficiale la Bucureşti în octombrie 1990, septembrie 2006 şi februarie 2017, precum şi o vizită de lucru în 2002. În februarie 2017, cu prilejul vizitei oficiale a ministrului afacerilor externe sud-coreean la București, a fost semnat Memorandumul de înțelegere privind consultările și cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe român și Ministerul Afacerilor Externe sud-coreean. În octombrie 2018, a avut loc vizita Președintelui Adunării Naționale a Republicii Coreea la București, în contextul aniversării a 10 ani de la semnarea Declarației Comune privind stabilirea unui Parteneriat Strategic între România și  Republica Coreea. Primirea delegației parlamentare sud-coreene conduse de către E.S. Dl. Woo Sang-ho, Președinte al Grupului Parlamentar de Prietenie Republica Coreea-România, de către domnul Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, București, 13 iunie 2019.


Reprezentarea diplomatică

Ambasadorul României la Seoul este domnul Mihai Ciompec (decembrie 2016), iar ambasadorul Republicii Coreea la Bucureşti este domnul Kim Yong-ho (iunie 2019). 

Consulate onorifice ale României în Republica Coreea: Seoul şi provincia Kyonggido (consul general onorific este Shin Pyong Jai, om de afaceri); Busan şi provincia Kyongsang-do (Choi Kang-ho, om de afaceri); Daejon, Sejong şi Chungcheognam-buk-to (Sun Kyung-hoon, om de afaceri).


Relaţiile economice

Volumul schimburilor comerciale cu R. Coreea a fost, la sfârșitul anului 2018, de 718,8 milioane USD , România înregistrând un deficit de 256 milioane USD .Principalele exporturi: utilaje şi echipamente, maşini şi aparate electrice, tablă din oţel, blocuri din aluminiu, maşini-unelte, boilere, schimbătoare de căldură, cereale, lemn şi articole din lemn, produse metalurgice, articole chimice anorganice, materiale plastice, vinuri, articole din sticlă, confecţii - tricotaje si articole de îmbrăcăminte etc.

Principalele importuri: televizoare, tuburi cinescop, aparatură electronică audio-video, baterii auto, autovehicule, centrale telefonice digitale, cabluri din fibră optică, bandă laminată la cald, fire şi fibre sintetice, produse din materiale plastice, instrumente şi aparate optice.

Comitetul Mixt pentru Cooperare Industrială între România şi Republica Coreea a fost convocat în 7 sesiuni, până în prezent, ultima având loc în aprilie 2016, la Bucureşti.

Comisia mixtă pentru comerţ şi cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre cele două ţări se află în conservare. În 2008, a fost creată Camera de Comerţ şi Industrie România - Republica Coreea, cu sediul la Bucureşti. 

 

Principalele investiţii sud-coreene în România

La 31 decembrie 2018, în România operau 255 societăți comerciale cu capital sud-coreean, reprezentând 0,12% din totalul firmelor cu capital străin înregistrate în țara noastră. Volumul total al investițiilor sud-coreene în România, la aceeași dată, a însumat 257,390 milioane USD, Republica Coreea ocupând locul 25 în clasamentul pe țări de rezidență al investitorilor în societățile comerciale cu participare străină la capitalul social, cu o pondere de 0,42 din totalul capitalului străin subscris (date ONRC). Valoarea reală a investițiilor sud-coreene în România este mai mare decât cea evidențiată în statistica românească deoarece unele investiții, precum SAMSUNG la Oțeluri Târgoviște și Giurgiu (parc fotovoltaic, 2013) figurează ca investiții germane.

Principalele domenii de cooperare economică: construcţii de maşini, industria chimică, telefonie etc. Cele mai importante investiţii aparţin firmelor Hanjin Shipping Co. Ltd. (agricultură), Dongyang E&P Inc. (producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice), Hanil Electronics Co. Ltd. (calculatoare şi echipamente periferice), Joongbo Chemical Ind. Co. Ltd. (reciclare deşeuri ne-metalice), Doosan (construcţii de maşini grele), Samsung (producţia de oţel şi monitoare LCD, prin Hanil Electronics).

Relaţiile culturale

Prin Acordul de colaborare culturală încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, în 1991, se derulează programe periodice de schimburi - săptămâni ale filmului, spectacole artistice şi expoziţii de artă, donaţii de carte etc. În prezent au loc negocieri pentru încheierea unui nou Program executiv privind schimburile în domeniile educaţiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului. Începând cu anul universitar 2004-2005, la Universitatea Bucureşti se studiază limba coreeană, ca a doua specializare, precum şi un program de masterat în studii asiatice (chineză, japoneză şi coreeană). Universitatea Bucureşti primeşte, în baza unei înţelegeri încheiate cu Universitatea Hankuk, un lector de limba coreeană. La Universitatea de Studii Internaţionale Hankuk din Seoul funcţionează un Departament de Limbă şi Literatură Română, înfiinţat în 1987, cu un număr de 150 de studenţi. Universitatea coreeană are relaţii directe cu Universitatea Bucureşti, cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Relaţiile consulare

La 12 februarie 2016, s-a încheiat schimbul de scrisori între miniştrii afacerilor  externe ai celor două ţări referitoare la amendarea Acordului consular bilateral (Visa Waiver), care a intrat în vigoare la 13 martie 2016. Documentul prevede că oamenii de afaceri şi persoanele care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul celeilalte ţări au drept de şedere fără viză pentru o perioadă de până la 180 de zile. În afara acestor categorii, cetăţenii români şi sud-coreeni, posesori de paşapoarte valabile, pot intra pe teritoriul celeilalte ţări fără viză pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile, cu condiţia de a nu desfăşura activităţi lucrative.

Comunitatea românească din Republica Coreea

La 30 iunie 2016, potrivit statisticii autorităţilor de la Seoul, în Republica Coreea au fost înregistraţi 430 de cetăţeni români cu reşedinţa permanentă sau temporară (până la 1 an). Nu există asociaţii neguvernamentale înfiinţate de reprezentanţi ai comunităţii româneşti care să contribuie la promovarea identităţii etnice, a limbii şi culturii române, din cauza legislaţiei locale restrictive şi a lipsei de coeziune a comunităţii. Aceştia nu sunt discriminaţi pe piaţa muncii şi nu ridică probleme deosebite în relaţiile cu autorităţile sud-coreene. Legislaţia sud-coreeană este restrictivă în acordarea cetăţeniei duble pentru cetăţenii străini, însă aceasta este permisă, în anumite condiții. 

Direcţia Asia-Pacific – iulie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice