Arhiva diplomatică

Fond documentar

Ministerul Afacerilor Externe deţine un important fond de documente diplomatice (peste 8000 m liniari) create de administraţia centrală, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. În principal, documentele sunt clasate în funcţie de originea lor.


Cele mai importante fonduri istorice ale Arhivelor Diplomatice româneşti sunt:

 • Fondul Arhiva Istorică (1831-1895)
 • Fondul Războiul de Independenţă (1877-1878)
 • Fondul Arhiva politico-diplomatică (1920-1944), organizat alfabetic, pe ţări
 • Fondul Mica Inţelegere
 • Fondul Înţelegerea Balcanică
 • Fondul Conferinţa de Pace de la Paris (1946-1947)
 • Fondul Geneva - Societatea Naţiunilor
 • Fondul 71/ 1920-1944. Arhiva politico-diplomatică, organizat alfabetic, pe ţări
 • Fondul 71/ 1920-1944. Transilvania

În cadrul fondurilor propriu-zise, dosarele sunt organizate pe probleme (de la 1-105), aşa cum au fost ele clasificate în Nomenclatorul de arhivă întocmit în 1909, după modelul austriac. Marea majoritate a fondurilor sunt şi astăzi inventariate şi clasificate conform acestui sistem.


Printre principalele probleme menţionăm:

 • Problema 15 – Şcoli şi biserici româneşti din străinătate (1877-1949)
 • Problema 16 – Şcoli şi biserici străine în România (1875-1950)
 • Problema 21 – Rapoarte politice ale reprezentanţelor diplomatice ale României în străinătate (1860-1913)
 • Problema 33 – Chestiuni privitoare la evrei (1900-1948)
 • Problema 41 – Chestiuni privitoare la export (1890-1944)
 • Problema 71 – Evenimente politice, clasificată în mai multe subdiviziuni, cele mai importante fiind:
  • 71/1914 (E1 si E2) – Primul Război mondial (1914-1918) şi Conferinţa de pace de la Paris (1919-1920)
  • 71/1939 (E9) – Al doilea Război Mondial (1939-1947)
  • 71/1920-1944 – Dosare Speciale, clasificate şi ele pe probleme interne şi relaţii internaţionale (exemple: Căsătorii între monarhi; Decese monarhi; Războaiele balcanice; Românii din Balcani; Războiul civil din Spania; Rebeliunea legionară; Restaurarea habsburgilor; Anschluss etc.)
 • Problema 75 – Consuli onorifici (1879-1947) - grupează consulii onorifici, pe ţări;
 • Problema 77 – Personalul Ministerului Afacerilor Externe (1876-1948).
  O subdiviziune a acestui fond arhivistic cuprinde dosarele personale ale foştilor funcţionari ai M.A.E.
 • Problema 82 – Organizarea Ministerului Afacerilor Străine (1860-1948). Sunt inventariate şi clasificate documente din această perioadă cu referire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Străine.


Inventare arhivistice disponibile on-line:

   

​