Diplomația economică

Sprijinirea şi promovarea obiectivelor de securitate energetică

MAE cooperează cu celelalte instituţii naţionale cu atribuţii specifice, în vederea promovării în plan extern a obiectivelor destinate asigurării securităţii energetice a României.

Principalele activităţi au în vedere următoarele:​

  • Monitorizarea şi promovarea problematicii securităţii energetice;
  • Sprijinirea, prin mijloacele şi instrumentele pe care MAE le are la dispoziţie, a îndeplinirii obiectivelor energetice naţionale, în cooperare directă cu alte instituţii şi structuri guvernamentale cu atribuţii specifice în acest domeniu;
  • Sprijinirea obiectivelor şi proiectelor Uniunii Europene în domeniul energetic, pentru asigurarea securităţii energetice europene şi pentru dezvoltarea unui mediu economic stabil;
  • Implicarea activă în materializarea proiectelor energetice importante pentru Europa Centrală şi de Sud-Est - luând în considerare evoluţiile şi perspectivele politico-economice regionale şi globale - cu promovarea prioritară a proiectelor de interes naţional pentru România - Coridorul BRUA (Bulgaria-România-Ungaria, Austria), câmpurile de hidrocarburi din sectorul offshore al Mării Negre, interconectarea sistemului naţional de transport al gazelor naturale cu cele ale statelor vecine, creşterea profilului energetic al României în regiune prin dezvoltarea producţiei şi a capacităţilor de transport pe teritoriul României, respectiv prin participarea ţării noastre la acele iniţiative trans-naţionale de transport energetic ce vizează creşterea securităţii energetice a Europei. 
  • Sprijinirea activităţii şi coordonarea cu instituţiile române cu atribuţii în domeniul energetic în ceea ce priveşte dezvoltarea dialogului inter-instituţional din cadrul grupurilor de lucru, comitetelor şi altor structuri interdepartamentale sau interstatale privind problematica energetică.

                                                                                                                                                                Iunie 2019