Documente de călătorie

Paşaportul simplu electronic

Atenţionăm cetăţenii români că misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu mai primesc cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple în formatul pus în circulaţie în anul 2001, acestea fiind înlocuite de paşapoartele simple electronice.

Vă aflaţi temporar în străinătate (cu scopul de a studia, cu un contract de muncă, în cadrul unui program de cercetare, excursii, vizite, tratament medical sau alte scopuri cu durată limitată) şi paşaportul dumneavoastră a expirat, l-aţi pierdut sau a fost furat?

Atunci vă puteţi adresa misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României pentru a solicita obţinerea unui nou paşaport.

I. Ce aveţi de făcut dacă aveţi nevoie de un nou paşaport simplu electronic ?

1. Să vă prezentaţi personal

  • Trebuie să vă prezentaţi personal la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în ţara în care vă aflaţi pentru a solicita obţinerea unui nou paşaport.
  • Prezenţa solicitantului este obligatorie deoarece sistemul de procesare a paşaportului simplu electronic presupune preluarea electronică a fotografiei, semnăturii şi amprentelor solicitantului.

ATENŢIE! Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu confecţionează paşapoarte simple electronice.

Ambasadele şi oficiile consulare ale României transmit datele solicitantului în România, Ministerul Administraţiei şi Internelor, care le verifică, procesează şi confecţionează documentul. Acesta este ulterior transmis ambasadei/ oficiului consular unde a fost depusă cererea, de unde puteţi prelua documentul.

2. Să achitaţi contravaloarea blanchetei paşaportului.

  • Contravaloarea blanchetei pașaportului, în cuantum de 59 euro sau echivalentul în moneda locală, se achită la misiunea diplomatică /oficiul consular la care depuneţi cererea de eliberare a paşaportului simplu electronic. Această sumă nu se percepe cu titlu de taxă consulară, întrucât nu constituie venit la bugetul de stat, ci reprezintă un cost de producție, care se virează către producătorul blanchetelor. Ca dovadă a achitării veţi primi o chitanţă.