Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Certificate de naştere

Cererea de înscriere a naşterii se depune la misiunea diplomatică sau oficiul consular acreditat în statul în care a avut loc naşterea, de părintele cetăţean român sau, dacă ambii părinţi sunt cetăţeni români, poate prezenta cererea unul dintre ei.

La eliberarea documentului se va prezenta părintele care a depus cererea.

Documente necesare:  

  • certificatul (extrasul) de naştere străin, cu părinţii, apostilat sau legalizat de autorităţile locale, în original şi copie;
  • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul se primeşte la misiunea diplomatică);
  • paşapoartele părinţilor copilului, în original şi copie
  • certificatele de căsătorie şi de naştere ale părinţilor copilului, în original şi copie; dacă tatăl copilului este cetăţean străin, se va prezenta extrasul său de naştere.
  • permisul de şedere în străinătate al cel puţin unuia dintre părinţi (atunci când ambii sunt cetăţeni români), în original şi copie
  • buletinul/cartea de identitate din România, în original şi copie
     

NOTĂ: se precizează ca la misiunile diplomatice şi oficiile consulare se eliberează certificate de naştere cu codul numeric personal numai pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2004. Pentru cei născuţi înainte de această dată, codul numeric personal se obţine numai în ţară, la Serviciul de stare civila al Sectorului I – Bucureşti.