Viza română

XII. Cine şi unde poate solicita viza română?

Categoriile de cetăţeni străini care pot depune cereri de vize, sunt:

  • cetăţenii statului de reşedinţă; 
  • cetăţenii străini care au domiciliul sau reşedinţa în ţara în care se află misiunea diplomatică sau oficiul consular şi care prezintă dovada statutului lor legal în acea ţară;
  • persoanele în a căror ţară de origine nu funcţionează o misiune diplomatică sau un oficiu consular de carieră al statului român;
  • în cazuri deosebit de urgente, străinii aflaţi temporar, în mod legal, pe teritoriul statului în care se află misiunea diplomatică sau oficiul consular român.

 

Persoanele menţionate pot depune cererea de viză în următoarele moduri:

  • personal sau prin reprezentant legal, în cazul minorilor;
  • printr-un împuternicit legal;
  • în caz de excursie organizată, printr-o agenţie de turism acreditată;
  • în cazul călătoriilor în grup, prin reprezentantul împuternicit al grupului.

Solicitările de vize se depun numai la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Pentru a consulta paginile web ale misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare ale României, click AICI