Convenţii pentru care România îndeplineşte funcţia de depozitar

 

L I S T A*
convenţiilor internaţionale multilaterale 
pentru care România îndeplineşte funcţia de depozitar 

 

1. Convenţia privind pescuitul în apele Dunării, semnată la Bucureşti, la 29 ianuarie 1958

 • State Părţi: Republica Bulgaria, Cehoslovacia (în vigoare de la 29 iunie 1972), Republica Croaţia, Iugoslavia, România, Republica Ungară (în vigoare de la 18 decembrie 1961), URSS;
 • Convenţia a intrat în vigoare la 20 decembrie 1958.

 

2. Protocol de modificare a articolului 17 al Convenţiei privind pescuitul în apele Dunării (Bucureşti, 29 ianuarie 1958), semnat la Bucureşti, la 29 iunie 1978

 • State Părţi: Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Republica Ungară, URSS;
 • Protocolul a intrat în vigoare la 8 decembrie 1980.

 

3. Protocol de modificare a articolului 11 al Convenţiei privind pescuitul în apele Dunării (Bucureşti, 29 ianuarie 1958), semnat la Bucureşti, la 24 mai 1984

 • State Părţi: Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Republica Ungară, URSS;
 • Protocolul a intrat în vigoare la 12 septembrie 1985.

 

4. Acord privind cooperarea reciprocă în domeniul turismului în regiunea balcanică, semnat la Bucureşti, la 13 mai 1971

 • State Părţi: Republica Albania (în vigoare de la 15 noiembrie 1990), Republica Bulgaria, Republica Elenă, Iugoslavia, România, Republica Turcia;
 • Acordul a intrat în vigoare la 4 februarie 1972.

 

5. Convenţie privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti, la 21 aprilie 1992

 • State Părţi: Republica Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă (în vigoare de la 15 ianuarie 1994), Republica Turcia (în vigoare de la 29 martie 1994), Ucraina (în vigoare de la 14 aprilie 1994);
 • Convenţia are în anexă trei Protocoale:

a. Protocol privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării din surse de pe uscat;

b. Protocol privind cooperarea în combaterea poluării cu petrol şi alte substanţe nocive, a mediului marin al Mării Negre, în situaţii de urgenţă;

c. Protocol privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării prin descărcare. 

 • Convenţia şi Protocoalele sale au intrat în vigoare la 15 ianuarie 1994.

 

6. Convenţie privind cooperarea pentru protecţia şi folosirea durabilă a fluviului Dunărea, încheiată la Sofia, la 29 iunie 1994

 • State Părţi: Republica Austria (cu declaraţie (a)), Bosnia şi Herţegovina (în vigoare de la 11 iulie 2005), Republica Bulgaria (în vigoare de la 2 august 1999), Republica Croaţia (cu declaraţie (b)), Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Moldova (în vigoare 29 august 1999), România, Republica Serbia (în vigoare de la 19 august 2003), Republica Slovacă, Republica Slovenia, Uniunea Europeana (în vigoare de la 22 octombrie 1998), Ucraina (în vigoare de la 13 martie 2003), Republica Ungară (cu declaraţie (c)). 
 • Convenţia a intrat în vigoare la 22 octombrie 1998.

 

NOTĂ:

a) Republica Austria a ratificat Convenţia cu următoarea declaraţie (original în limba engleză):

 • “The Republic of Austria declares in accordance with Article 24, paragraph 2, of the Convention, that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in this paragraph in relation to any Party accepting an obligation concerning one or both of these means of dispute settlement.” ;

b) Republica Croaţia a ratificat Convenţia cu următoarea declaraţie (original în limba engleză):    

 • “The Republic of Croatia declares that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 of Article 24, it accepts both means of dispute settlements referred to in paragraph 2(a) of this Article.” ;

c) Republica Ungară a ratificat Convenţia cu următoarea declaraţie (original în limba engleză):

 • “Whereas in accordance with Article 24 paragraph 2(b) of the Convention, a Contracting Party may declare in writing to the Depositary that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, it accepts one or both means of dispute settlement refered to in subparagraph (a) of paragraph (2) of this Article.
 • The Government of the Republic of Hungary declares itself bound by either of the two means for the settlement of disputes (International Court of Justice, arbitration), reserving its right to agree on the competent body of jurisdiction pursuant to Article 24, 2(c), as the case may be.”

 

7. Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere (Acordul SECI), semnat la Bucureşti, la 26 mai 1999

 • State Părţi: Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina (în vigoare de la 1 septembrie 2000), Republica Bulgaria (în vigoare de la 1 august 2000), Republica Croaţia (1 noiembrie 2001), Republica Elenă (în vigoare de la 1 mai 2001), Republica Macedonia (în vigoare de la 1 aprilie 2000), Republica Moldova, Muntenegru (în vigoare 1 noiembrie 2008), România (în vigoare de la 1 februarie 2000), Republica Serbia (în vigoare de la 1 septembrie 2003), Republica Slovenia(1),(2) (în vigoare de la 1 noiembrie 2000), Republica Turcia (în vigoare de la 1 decembrie 2000), Republica Ungară (în vigoare de la 1 iulie 2000).
 • Acordul a intrat în vigoare la 1 februarie 2000.

 

NOTĂ:

1) Slovenia a ratificat Acordul cu următoarele rezerve (original în limba engleză):

 • “The Republic of Slovenia makes in accordance with Article 19 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties, concluded at Vienna on 23 may 1969, the following reservations:

a. The Republic of Slovenia reserves its rights to implement the Article 4 of the Agreement only in the extend to exchange the information with the Parties which are Contracting Parties to the Convention for Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data, done in Strasbourg on 28 January 1981 equivalently regulated in their internal legislation;

b. The Republic of Slovenia reserves its rights to decide on the cooperation in the Southeast European Cooperative Initiative Regional Center for Combating Trans-border crime (SECI Centre), established in accordance with article 13 of the Agreement, at the time when the total cost of its operation is known”.

2) La data de 9 iulie 2003, Slovenia a retras rezerva (b) referitoare la articolul 13 al Acordului.

 

8. Carta privind relaţiile de bună vecinătate, stabilitate, securitate şi cooperare în sud-estul Europei (Carta SEECP), semnată la Bucureşti, la 12 februarie 2000

 • State semnatare: Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Croaţia (a semnat Carta la data de 22 octombrie 2004), Republica Elenă, Republica Macedonia, Republica Muntenegru, Republica Moldova, România, Republica Turcia.

 

9. Acord privind privilegiile şi imunităţile Comisiei pentru protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării, semnat la Istanbul, la 28 aprilie 2000

 • Semnatari: Republica Bulgaria, Georgia, România, Republica Turcia, Ucraina.
 • State Părţi: Republica Bulgaria, România, Republica Turcia, Ucraina.
 • Acordul a intrat în vigoare la 15 august 2003.

Notă: La 1 noiembrie 2004, s-a semnat la Istanbul, Amendamentul la Acordul privind privilegiile şi imunităţile Comisiei pentru protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării, semnat la Istanbul, la 28 aprilie 2000

 • Semnatari: România, Republica Turcia.
 • Amendamentul nu a intrat în vigoare.

 

10. Protocol privind conservarea diversităţii biologice şi a peisajului Mării Negre la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Sofia, la 14 iunie 2002

 • Semnatari: Republica Bulgaria, Georgia, România, Republica Turcia, Ucraina
 • State Părţi: Republica Bulgaria, Georgia, Republica Turcia, Ucraina
 • Protocolul a intrat în vigoare la 20 iunie 2011.

 

11. Protocol la Carta privind relaţiile de bună vecinătate, stabilitate, securitate, şi cooperare în sud-estul Europei, semnat la Zagreb, la 11 mai 2007

 • Semnatari: Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Elenă, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Republica Serbia, Republica Turcia;
 • State Părţi: -
 • Protocolul nu a intrat în vigoare.

 

12. Acordul multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, semnat la Bucureşti, la 20 mai 2008

 • Semnatari: Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Elenă, Republica Macedonia, Muntenegru, România, Republica Serbia
 • State Părţi: Republica Bulgaria, Republic Macedonia, Muntenegru
 • Acordul a intrat in vigoare la 25 februarie 2011.

 

13. Protocol privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării din activităţile şi sursele terestre, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009

 • Semnatari: Republica Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Republica Turcia, Ucraina
 • State Părţi: Georgia, România
 • Protocolul nu a intrat în vigoare.

14. Convenţia pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de aplicare a Legii (SELEC), semnată la Bucureşti, la 9 decembrie 2009

 • Semnatari: Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Ungară, Republica Moldova, Muntenegru, România, Republica Serbia, Republica Slovenia, Republica Turcia
 • State Părţi: Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Macedonia, Republica Ungară,România, Republica Serbia, Republica Slovenia, Republica Turcia, Republica Moldova
 • Convenţia a intrat în vigoare la 7 octombrie 2011.

 

15. Protocol, semnat la Bucureşti, la 24 noiembrie 2010, privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii

 • Semnatari: Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Ungară, Muntenegru, România, Republica Serbia, Republica Slovenia, Republica Turcia
 • State Părţi: Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Macedonia,Republica Elenă, Republica Ungară, România, Republica Serbia, Republica Moldova
 • Protocolul a intrat în vigoare la 12 iulie 2014 .

 

  


* Situaţia privind participarea statelor la convenţiile multilaterale menţionate în listă va fi actualizată periodic.