Structurile de cooperare regională si…

Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii – SELEC

 

Despre SELEC

Centrul Sud Est European de Aplicare a Legii (SELEC), cu sediul în Bucureşti, este o organizaţie internaţională de aplicare a legii ce reuneşte 11 state membre. SELEC are ca obiectiv oferirea de sprijin statelor membre şi intensificarea coordonării în scopul prevenirii şi combaterii infracționalității transfrontaliere, fiind continuatorul Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI).

După 2005, statele partenere la Centrul SECI, dar şi SUA, care au sprijinit financiar Centrul, au pus problema consolidării relaţiilor dintre Centru şi EUROPOL şi, în perspectivă, dezvoltarea unei relaţii instituţionalizate cu structurile Uniunii Europene cu atribuţii în domeniul securităţii.

În 2006 a fost creat un grup de lucru pentru negocierea proiectului de Convenţie privind stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – denumită  Convenţia SELEC. Textul Convenţiei a fost adoptat în septembrie 2009, Salonic, la reuniunea a Comitetului Comun de Cooperare şi semnată la reuniunea Comitetului de la Bucureşti, decembrie 2009. Convenţia SELEC, ce a intrat in vigoare la 7 octombrie 2011, este un tratat internaţional ratificat de către toate statele membre.

SELEC este singura organizaţie din sud-estul Europei care acţionează în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, la nivel operaţional, reunind autorităţile poliţieneşti şi vamale din cele 12 state membre.

SELEC continuă succesul Centrului SECI pe segmentul activităților operaționale și de analiză strategică care acoperă cele mai sensibile domenii ale criminalităţii transfrontaliere în regiunea Europei de Sud-Est. De-a lungul existenței SECI, schimbul intensiv de informaţii prin intermediul ofiţerilor de legătură şi a canalelor de comunicare specifice Centrului a sprijinit cu succes eforturile depuse de agenţiile de aplicare a legii din statele membre.

Din punct de vedere operaţional, SELEC menţine flexibilitatea şi eficienţa operaţională a SECI, în timp ce capacitatea de analiză a fost îmbunătăţită prin instalarea unor sisteme informatice şi tehnice mai performante, asigurând un nivel adecvat de protecţie a datelor personale, în conformitate cu standardele UE. Ratificarea şi intrarea în vigoare a Convenţiei oferă personalitate juridică internaţională SELEC şi defineşte totodată termenii şi modul de cooperare cu alte organizaţii internaţionale importante de aplicare a legii.

SELEC are peste 17 ani de experiență în desfăşurarea de activităţi operaţionale precum investigaţii comune, operaţiuni regionale, dar şi în facilitarea schimbului rapid de informaţii prin intermediul Ofiţerilor de Legătură ai statelor membre ce îşi desfăşoară activitatea la sediul SELEC.

 

Componenţa

Statele  membre SELEC sunt: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Turcia şi Ungaria.

Cooperarea cu SELEC este posibilă pentru orice stat, organizaţie sau organism internaţional care are un interes special în cooperarea în domeniul aplicării legii, în regiunea Europei de Sud-Est. Convenţia SELEC reglementează doua modalităţi de parteneriat cu SELEC, respectiv statutul de Partener Operaţional şi cel de Observator. Ca urmare, la Summit-ul SEECP din 2005 a fost adoptată o decizie de modificare a Acordului din 1999, prin transformarea lui într-o instituţie internaţională de aplicare a legii, în conformitate cu standardele europene şi internaţionale.

Statutul de Partener Operaţional  conferă dreptul de a participa la activităţile operaţionale desfăşurate de SELEC şi de a schimba informaţii şi date cu caracter personal şi informaţii clasificate. De asemenea, Partenerii Operaţionali au dreptul de a participa la toate întâlnirile şi activităţile desfăşurate de SELEC.

În prezent, INTERPOL, Italia şi SUA deţin statutul de Partener Operaţional.

Statutul de Observator oferă posibilitatea de a primi informaţii strategice şi de a participa la întâlniri, training-uri şi seminarii organizate de SELEC.

În prezent, următoarele state deţin statut de observator la SELEC: Austria, Belgia, Franţa, Georgia, Germania, Israel, Japonia, Olanda, Marea Britanie, Spania, Republica Cehă, Republica Slovacă, Ucraina şi organizaţii internaţionale precum: European Union Border Assistance Mission (EUBAM), International Organization for Migration (IOM), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Organizaţia Mondială a Vămilor (WCO) şi UNMiK.

 

Structura

În cadrul celui de-al 18-lea Consiliu al SELEC, desfasurat la Bucureşti, la 11 decembrie 2018, au avut loc alegeri pentru posturile de Director al Departamentului Juridic si Afaceri Interne și Director al Departamentului Operatiuni. Ca urmare a rezultatului acestor alegeri conducerea SELEC este in prezent compusa din:

 • Dna Snejana Maleeva (Bulgaria) - Director General
 • Dna Tanja Levajkovikj (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) – Director al Departamentului Juridic si Afaceri Interne
 • Dl. Valentin Niculescu (Romania)- Director al Departamentului Operatiuni

 

Funcţionarea Centrului SELEC

Fiecare stat membru SELEC desemnează un Ofiţer de Legătura din structurile Poliţiei şi Vămii pentru a-şi desfăşura activitatea la sediul SELEC din Bucureşti. Ofiţerul de Legătura asigură schimbul rapid de informaţii prin intermediul canalului de comunicare securizat al Centrului SELEC. Ofiţerii de Legătura sunt sprijiniţi în activitatea lor de către Punctele Naţionale Focale create în fiecare stat membru.

 

Activităţile operaţionale ale Centrului SELEC se desfăşoară în cadrul a 8 grupuri de lucru (Task Forces) specializate în:

 • Traficul de persoane şi migraţia ilegală;
 • Traficul de droguri;
 • Fraude vamale şi contrabanda;
 • Criminalitate informatică şi economică;
 • Terorism;
 • Autoturisme furate;
 • Securitatea containerelor;
 • Infracţiuni contra mediului înconjurător.

 

SELEC elaborează rapoarte strategice şi de evaluare, precum Organized Crime Threat Assessment for South East Europe (OCTA SEE), Report on Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants in Southeast Europe, Report on drug seizures in South Eastern Europe şi altele.

Sub egida SELEC funcţionează şi Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-estul Europei (SEEPAG) ce a fost creat în 2003, acesta fiind un mecanism de cooperare judiciară internaţională care reuneşte aceleaşi 12 state membre.

Mai multe informaţii privind activitatea Centrului SELEC: www.selec.org