Structurile de cooperare regională si…

Sinergia Mării Negre

Publicată în 2007, pe perioada Preşedinţiei germane a Consiliului UE, ca urmare a demersurilor susținute și coordonate ale României, Bulgariei, Greciei, sprijinite de alte state membre şi cu aportul Comisiei Europene, Sinergia Mării Negre reprezintă principala iniţiativă a UE dedicată special regiunii. A fost lansată oficial la 14 februarie 2008, la Kiev, cu prilejul unei reuniuni a miniştrilor de externe ai statelor membre UE şi ai statelor din regiune vizate de Sinergie (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina). Argumentele principale care au determinat asumarea acestei iniţiative la nivelul UE au vizat vecinătatea directă, prin aderarea României şi Bulgariei la UE, amplasarea strategică a regiunii, conexiunile multiple cu Balcanii de Vest, dar şi spre Asia Centrală și Orientul Mijlociu, potenţialul în ceea ce priveşte energia, transporturile, comerţul, mediul, consolidarea democraţiei.

Sinergia Mării Negre are drept obiectiv principal consolidarea cooperării în regiunea Mării Negre cu implicarea UE pe o agendă constructivă de dialog şi cooperare cu regiunea. Ea oferă liniile directoare pentru propunerea unor proiecte pragmatice de cooperare între statele din regiune şi UE, în domeniile: democraţie, drepturile omului, buna guvernare, managementul frontierelor, conflictele îngheţate, energia, transporturile, mediul, politica maritimă, pescuitul, comerţul, migraţia, dezvoltarea, educaţia, cercetarea şi dezvoltarea. Valoarea adăugată a Sinergiei rezidă în inclusivitatea acesteia și în încurajarea unei abordări bottom-up și flexibile, pe baze voluntare în ceea ce privește implementarea de proiecte.

Plecând de la experienţa bogată a colaborării cu societatea civilă din regiunea Mării Negre (2006-2007), România, prin MAE, a propus şi a demarat Forumul ONG-urilor din regiunea Mării Negre, proiect derulat în parteneriat strâns cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND). În completarea rolului de iniţiator, România şi-a asumat şi rolul de donator principal pentru organizarea primelor două ediţii ale Forumului ONG-urilor la Marea Neagră (2008, 2009), alături de Black Sea Trust al German Marshall Fund of US. Ca urmare a succesului inițiativei la nivelul societății civile din regiunea Mării Negre și a aprecierii Comisiei Europene, Forumul societății civile din regiunea Mării Negre a fost recunoscut oficial de UE ca parte a procesului de implementare a Sinergiei Mării Negre. Susţinerea politică şi financiară acordată de Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti pentru ediţiile din 2009 şi 2010 ale Forumului a constituit primul pas, edițiile ulterioare beneficiind direct de finanțare din partea Comisiei. Cea mai recentă ediție a Forumului s-a desfășurat la Bruxelles, în perioada 12-14 noiembrie 2018, fiind precedată de ediţia aniversară, a zecea, la Chişinău, în decembrie 2018.