Cooperarea în format trilateral

Trilaterala România - Bulgaria - Grecia

A fost lansată la 26 august 1995, printr-o întâlnire la nivel de miniştri de externe, la Ioannina (Grecia). Acest tip de cooperare a funcţionat cu precădere la nivelul şefilor de stat sau de guvern.

Obiective şi domenii de cooperare:

  • dimensiunea politică: dialog privind evoluţiile în plan regional;
  • dimensiunea economică: cooperare în domeniul infrastructurii de transport şi energetice şi aspecte generale privind dezvoltarea economică;
  • dimensiunea de stabilitate regională:
  • combaterea migraţiei ilegale, a traficului de droguri şi a crimei organizate;
  • cooperarea în domeniul afacerilor interne: la 8 septembrie 1998, la Sofia a fost semnat Protocolul între Guvernele României, Bulgariei şi Greciei privind cooperarea în combaterea criminalităţii transfrontaliere;
  • răspuns în cazuri de urgenţă la calamităţi dezastre naturale.

Reuniuni la nivel înalt (şefi de stat[1]: prima reuniune a avut loc la Delphi (Grecia), în perioada 3-4 octombrie 1998, urmată de reuniunea de la Boroveţ (Bulgaria) în 1999 şi de la Snagov (România), în perioada 18-19 aprilie 2002.

Cu acest prilej a fost adoptată o Declaraţie comună care subliniază importanţa şi viabilitatea acestei structuri pentru consolidarea spiritului de colaborare, dialog şi convergenţă regională. Se remarcă orientarea spre obiective concrete în domeniul cooperării economice, a proiectelor de stabilizare şi consolidare a securităţii regionale, precum şi sprijinirea eforturilor de integrare europeană şi euro-atlantică ale României şi Bulgariei.

Cu ocazia prezenţei preşedinţilor României şi Bulgariei la ratificarea de către Parlamentul elen a Tratatelor de Aderare ale celor două ţări la UE, s-a organizat la 2 noiembrie 2005, la Atena, o nouă reuniune a Trilateralei. Cei trei demnitari au adoptat o Declaraţie comună care subliniază că, prin aderarea României şi Bulgariei la UE „vocea balcanică a UE va fi astfel mult mai puternică”.

Cea mai recentă reuniune România-Bulgaria-Grecia a fost cea a miniştrilor afacerilor externe de la Bucureşti, din 21 mai 2010. Cu această ocazie a fost adoptată o Declaraţie comună privind Balcanii de Vest, document ce reiterează importanţa cooperării în format trilateral. Cu acelaşi prilej, a fost semnată o scrisoare comună adresată Înaltului Reprezentant UE, Catherine Ashton şi comisarului pentru extindere şi politica de vecinătate, Stefan Fule, ce cuprinde obiectivele celor trei state în regiunea Mării Negre..

 

DBVCR/martie 2012


 [1] Grecia participă la aceste reuniuni la nivel de prim-ministru