Teme globale

Promovarea democraţiei

Promovarea democraţiei reprezintă o temă de interes global, în Documentul final al Summit-ului ONU la nivel înalt din 2005 fiind reiterat faptul că democraţia reprezintă o valoare universală, care nu aparţine unei singure ţări sau regiuni, având la bază „voinţa liber exprimată a oamenilor de a-şi construi un sistem politic, economic, social şi cultural propriu şi participarea deplină în toate aspectele vieţii lor”.
 

Promovarea democraţiei în context ONU

Tema a fost introdusă pe agenda Adunării Generale a ONU în anul 1994, România figurând printre statele care au iniţiat demersul de includere. Ea a figurat ca temă de dezbatere bienală, “Sprijinirea de către sistemul ONU a eforturilor guvernelor de promovare şi consolidare a democraţiilor noi sau restaurate”. Rezoluţiile adoptate la acest punct prevăd că democraţia este o valoare universală şi că, deşi democraţiile existente au multe trăsături comune, nu există un model unic de democraţie, care să aparţină unei singure ţări sau regiuni, iar activităţile ONU de sprijinire a eforturilor guvernelor de a promova şi consolida democraţia sunt întreprinse în strictă conformitate cu Carta ONU şi doar la cererea expresă a statelor membre interesate.

În 2005 a fost înfiinţat Fondul ONU pentru Democraţie (UNDEF), al cărui obiectiv principal îl reprezintă sprijinirea proceselor de democratizare în întreaga lume. (link: http://www.un.org/democracyfund/)

Sistemul ONU sprijină şi contribuie la Conferinţele Internaţionale ale Democraţiilor Noi sau Restaurate (ICNRD), proces iniţiat în 1988, cu scopul de a sprijini, în ţări din toate continentele, procesul de reconstrucţie sau consolidare a democraţiei.

Procesul Comunităţii Democraţiilor (CoD) reprezintă o altă iniţiativă de anvergură globală, materializată în luna iunie 2000, prin organizarea, la Varşovia, a primei ediţii a Conferinţei Ministeriale a CoD (link: http://www.community-democracies.org/).

Începând din anul 2008, data de 15 septembrie a fiecărui an este celebrată ca Ziua Internaţională a Democraţiei, având drept fundament prevederile rezoluţiei Adunării Generale a ONU 62/7. 

 

România şi promovarea democraţiei

România a promovat în cadrul fostei Comisii ONU pentru Drepturile Omului, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,  şi Adunării Generale, în perioada 2000 – 2015, o serie de rezoluţii privind legătura dintre promovarea democraţiei, statului de drept şi respectarea drepturilor omului.

România a iniţiat şi promovat, alături de alte state membre, rezoluţia 19/36 (2012) cu tema „Drepturile omului, democraţia şi statul de drept” și, ulterior, rezoluția 28/14 (2015), adoptate de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

Rezoluţia 19/36 reafirmă legătura dintre democraţie şi statul de drept şi reiterează legătură intrinsecă dintre promovarea democraţiei şi respectarea drepturilor omului, importanţa coeziunii sociale în desfăşurarea proceselor de democratizare, precum şi implicarea organizaţiilor subregionale, regionale şi internaţionale în promovarea statului de drept şi construcţia unei societăţi democratice.

Rezultatul cel mai important al celor două rezoluții constă în crearea Forumului pentru drepturile omului, democraţie şi statul de drept, care facilitează dialogul interactiv pe una din cele mai relevante teme de dezbatere în actualul context politic global. Prima ediţie a Forumului (21-22 noiembrie 2016, Geneva, Elveţia), are ca temă: „Extinderea spațiului democratic. Rolul tinerilor în procesul de decizie publică”.

Implicarea României în acest domeniu este confirmată şi de contribuţiile financiare din asistenţa oficială pentru dezvoltare naţională la Fondul Naţiunilor Unite pentru promovarea democraţiei, precum şi la Fondul pentru asistenţa electorală.

 

octombrie 2016