Aplicarea sancţiunilor internaţionale în…

Mecanism instituţional

Mecanismul instituţional prevăzut de OUG nr. 202/2008 reflectă principiul utilizării competenţelor deţinute potrivit legislaţiei în vigoare, Agenția Națională de Administrare Fiscală dobândind competenţa de autoritate unică responsabilă cu supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor financiar - bancare.

Astfel, pentru soluţionarea unor cereri referitoare la regimurile de sancţiuni,orice persoană fizică sau juridică interesată se poate adresa autorităţilor competente conform prevederilor art. 12.

În ce priveşte cererile de acordare a unor derogări de la regimurile de sancţiuni, se aplică mecanismul prevăzut la art. 8.

Blocarea fără întârziere a fondurilor sau resurselor economice

Prin art. 24 din OUG nr. 202/ 2008, responsabilitatea pentru „îngheţarea fără întârziere” este stabilită în sarcina oricărui subiect de drept care se află în posesia unui bun care face obiectul sancţiunilor internaţionale. Acesta are obligaţia de a opri de îndată orice activitate în legătură cu acel bun care ar putea fi contrară regimului internaţional de sancţiuni, fără întârziere şi chiar înainte de a notifica autorităţile competente.

Corelativ, art. 27 exonerează de răspundere orice subiect de drept care aplică, cu bună-credinţă, prevederile OUG nr. 202/ 2008.

Mecanismul de blocare a fondurilor şi resurselor economice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală dispune, prin ordin al președintelui, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate (conform art. 19 alin. 1).

Totodată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după efectuarea cercetărilor necesare, dispune, prin ordin al președintelui, blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 19 alin. 1 sau a fondurilor ori a resurselor economice deținute sau controlate, individual sau împreună, de persoanele prevăzute la art. 19 alin. 1.