Teme de actualitate pe agenda UE

Extinderea zonei Euro

În prezent, zona Euro include 19 state membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Slovenia, Malta şi Slovacia.

De la data aderării sale la UE, România participă în cadrul Uniunii Economice şi Monetare, având o derogare temporară de la adoptarea monedei unice. România şi-a asumat, prin Tratatul său de aderare la UE, obiectivul de adoptare a monedei Euro în momentul în care va îndeplini criteriile de convergenţă, cunoscute drept criteriile de la Maastricht.

La nivel național, a fost înființat un comitet special sub coordonarea premierului, cu implicarea tuturor instituțiilor naționale cu responsabilități în acest domeniu. Acest Comitet elaborează în prezent un Plan de lucru pentru pregătirea economiei românești în perspectiva aderării la zona euro. Scopul acestui plan este de a prevedea măsurile care trebuie luate pentru a asigura atât îndeplinirea criteriilor nominale de aderare, cât și finalizarea procesului de convergență reală cu economia zonei euro.

actualizat decembrie 2018