Despre Consiliul Europei

Despre CoE

I. Consiliul Europei numără, în prezent, 47 de state membre. Belarus este candidat la aderare la Consiliul Europei (şi-a depus candidatura la 12 mai 1993, dar statutul de invitat special i-a fost retras, în anul 1996). State cu statut de observator: Sfântul Scaun, SUA, Canada, Japonia, Mexic, Israel (la Adunarea parlamentară a Consiliului Europei)

Organisme principale/Mod de lucru

Potrivit Statutului, organele Consiliului Europei sunt Comitetul Miniştrilor şi Adunarea Parlamentară.

Acestea sunt asistate de un Secretariat General.

Conducerea principalelor organe ale Consiliului Europei este asigurată, în prezent, după cum urmează:

 

Preşedinţia Comitetului Miniştrilor : Franţa (mai – noiembrie 2019).  Următoarea țară care va deține președinția Comitetului Miniștrilor este  Georgia (noiembrie 2019 – mai 2020).

 

Preşedintele Adunării Parlamentare : Liliane Maury Pasquier (Elveţia, SOC).

Secretarul General al Consiliului Europei va fi începând cu 18 septembrie 2019, dna Marija Pejčinović Burić (Croaţia) – aleasă în iunie 2019 în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, pentru un mandat de 5 ani. 

Comitetul Miniştrilor (CM): este organul decizional al Consiliului Europei, fiecare stat membru fiind reprezentat de către ministrul afacerilor externe. Președinția este asigurată, prin rotaţie, din şase în şase luni, de către miniştrii de externe ai statelor membre.

Noul sistem de desfăşurare a sesiunilor ministeriale a fost adoptat în anul 2003, constând în organizarea unei singure reuniuni ministeriale anuale şi în menţinerea rotaţiei preşedinţiei CM, la fiecare 6 luni, în ordine alfabetică. Începând cu cea de-a 114-a sesiune (Strasbourg, 12-13 mai 2004), sesiunile CM se desfăşoară în noul format.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) este organul de deliberare, format din delegaţii ale celor 47 de parlamente naţionale (numărul de reprezentanţi ai fiecărei ţări este calculat în funcţie de populaţia acesteia). APCE se reuneşte de patru ori pe an în şedinţe plenare şi o reuniune a comisiilor specializate este, de asemenea, organizată, anual, într-unul din statele membre sau cu statut de observator. Fiecare delegaţie naţională este alcătuită astfel încât să reflecte reprezentarea politică din forul legislativ naţional.

Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE) este format din reprezentanţii aleşi ai puterilor locale şi regionale sau din funcţionari direct răspunzători în faţa acestora. CPLRE este un organ consultativ al Consiliului Europei şi este constituit din Camera Autorităţilor Locale şi Camera Regiunilor. Delegaţiile naţionale la CALRE trebuie să fie reprezentative pentru diferitele tipuri de colectivităţi teritoriale ale fiecărui stat membru.

august 2019