Dosare de actualitate

Strategia UE pentru Regiunea Dunării

 

Ce este Strategia UE pentru regiunea Dunării?

SUERD este a doua strategie macro-regională a UE, adaptată la specificul regiunii dunărene, constituită după modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în anul 2009).

 

Istoric

SUERD reprezintă o iniţiativă politică a României şi Austriei, promovată printr-o scrisoare comună la nivel de Prim-ministru (iunie 2008) şi adresată preşedintelui Comisiei Europene.

Comisia Europeană a elaborat Comunicarea privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Planul de Acţiune, prezentate la8 decembrie 2010 şi adoptate de Consiliul UE Afaceri Generale (miniştrii afacerilor externe) la data de 13 aprilie 2011. 

Consiliul European (şefii de stat sau de guvern) a aprobat Strategia UE pentru Regiunea Dunării la data de 24 iunie 2011.

Documentele discutate şi acceptate la nivel comunitar şi care formează nucleul cooperării regionale la Dunăre reprezintă efortul concertat de elaborare al statelor riverane. Acestea, alături de Comisia Europeană, au analizat şi evaluat nevoile reale ale regiunii Dunării şi au propus un document agreat atât la nivel politic, cât şi tehnic.

Intrarea în etapa de implementare a Strategiei a generat și o nouă platformă de comunicare prin crearea principalului portal de informaţii www.danube-region.eu.

 

Participanţi

La Strategia UE pentru Regiunea Dunării participă paisprezece state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania - ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria - , Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state ne-membre UE (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina).

 

Obiective şi priorităţi

Strategia este structurată pe patru mari obiective (piloni), fiecărui obiectiv (pilon) corespunzându-i domenii specifice de acţiune, grupate în 11 Arii Prioritare (AP). Fiecare Arie Prioritară este coordonată de câte 2 state/landuri din regiune.

  1. Interconectarea regiunii Dunării

1. Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii  

a. căi navigabile interioare (Austria şi România)

b. legături rutiere, feroviare şi aeriene (Slovenia şi Serbia)

2. Încurajarea energiilor durabile (Ungaria şi Cehia)

3. Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni (România şi Bulgaria)


B. Protejarea mediului în regiunea Dunării

4.Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor (Ungaria şi Slovacia)

5.Gestionarea riscurilor de mediu (Ungaria şi România)

6.Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor (Bavaria şi Croaţia)


C. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării

7. Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei (Serbia şi Slovacia)

8. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor (Croaţia şi landul Baden-Württemberg)

9. Investiţia în oameni şi capacităţi (Austria şi Republica Moldova)


D. Consolidarea regiunii Dunării

10. Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării (Austria şi Slovenia)

11. Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate de criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave (landul Bavaria şi Bulgaria)

O listă a Coordonatorilor de Arii Prioritare şi a reprezentanţilor români în Grupurile Directoare ale Ariilor Prioritare poate fi consultată Aici

 

Guvernanţă

Creată iniţial sub imperativul „celor trei nu” - fără noi fonduri, fără noi instituţii şi fără noi reglementări - Strategia UE pentru Regiunea Dunării a fost pusă în faţa provocării de a se adapta pentru a-şi asigura modul de implementare a proiectelor prin valorificarea fondurilor europene existente.

Astfel, guvernanţa SUERD la nivel național este reglementată prin HG 462/2018 (Hotărâre privind funcționarea sistemului de Coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniuni Europene pentru Regiunea Dunării). Acest Act normativ a fost elaborat deoarece era necesară stabilirea unei ierarhii clare a participanților la nivel național în SUERD și a atribuțiilor acestora, în vederea unei implementări eficiente a SUERD.

Textul Actului normativ se poate consulta aici.

Coordonarea națională a SUERD este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe.   

 


Beneficiile majore pe care Strategia le aduce României sunt:

  • Dezvoltarea calităţii vieţii, prin creşterea competitivităţii şi a atractivităţii localităţilor dunărene;
  • Obţinerea de avantaje economice prin încheierea de parteneriate de afaceri şi prin cooperări  între sectorul public şi cel privat;
  • Atragerea de investiţii în domenii strategice precum infrastructurile de transport, mediu şi energie.
  • Angrenarea factorilor de decizie din România într-un nou format de cooperare transnaţională, care va genera transfer de expertiză şi competenţe la nivelul administraţiei locale.
  • Contribuţia la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de investiţii ce revin României.


Documente de bază

 

Un set de informaţii esenţiale privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării este disponibil în broşura SUERD, care poate fi descărcată şi multiplicată conform necesităţilor dumneavoastră, cu menţinerea integrală a conţinutului.

Link-uri utile