Organizare

Organigramă 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este organizat şi funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 16 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea ministerului este condusă de ministrul afacerilor externe, care, totodată, îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. De asemenea, ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului, şi cooperează cu Preşedintele României, având în vedere atribuţiile acestuia în domeniul politicii externe stabilite în plan constituţional.

Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de patru secretari de stat și un subsecretar de stat, precum și de un secretar general şi de un secretar general adjunct. Atribuțiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

În cadrul MAE funcționează şi Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de director general, subordonat ministrului afacerilor externe, care coordonează o direcție generală pentru activitatea Agentului guvernamental. Atribuțiile Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

În cadrul ministerului funcționează, în coordonarea directă a ministrului, Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru Tribunalul Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, prin intermediul căruia se asigură reprezentarea juridică a statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, funcţionează ca autoritate naţională în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare, controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

Activitatea specifică a ministerului este desfăşurată de personalul diplomatic şi consular, ale cărui statut, drepturi şi obligaţii sunt stabilite de Legea nr. 269/2003 privind Statutul corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările și completările ulterioare. Personalul diplomatic şi consular activează în administraţia centrală sau în serviciul exterior.

MAE este încadrat cu personal diplomatic şi consular, cu personal pe funcţii de execuţie specifice MAE şi cu alte categorii de personal contractual, precum şi cu funcţionari publici.

Numărul maxim de posturi din cadrul MAE este de 2.494, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, secretarilor de stat și cabinetul subsecretarului de stat, din care 1.006 în Centrala ministerului, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, secretarilor de stat și cabinetul subsecretarului de stat. Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.488.

Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale.

În subordinea MAE funcționează Institutul Diplomatic Român și Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

În coordonarea MAE îsi desfăşoară activitatea:

  • Comisia Fulbright, organizaţie binaţională, nonprofit, care administrează schimburile educaţionale şi ştiinţifice dintre Guvernele României şi SUA;

     

  • Institutul European din România, instituţie publică cu personalitate juridică.

     

MAE sprijină activitatea următoarelor instituţii cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale: Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene şi Casa Americii Latine.