Diplomația publică și culturală

Diplomaţie culturală

 

Alături de diplomaţia politică şi cea economică, diplomaţia culturală este al treilea pilon al activităţii diplomatice.

 

Obiectivele principale ale activităţilor de diplomaţie culturală sunt:

  • dezvoltarea relaţiilor cu celelalte state, atât la nivel bilateral, cât şi multilateral, prin cultură, educaţie, ştiinţă şi tehnologie, mass-media, tineret şi sport şi turism cultural.
  • promovarea valorilor culturale româneşti
  • construirea şi consolidarea imaginii/reputaţiei României în străinătate

 

Pentru atingerea acestor obiective, MAE foloseşte următoarele instrumente specifice diplomaţiei culturale:

 

Acordurile şi programele interguvernamentale în domeniile culturii şi educaţiei constituie baza juridică prin care se realizează diferite proiecte şi schimburi bilaterale culturale şi educaţionale.

 

Pe plan extern, MAE acţionează prin intermediul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti ale României din străinătate şi este sprijinit de reţeaua lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie română care funcţionează în universităţi străine şi de programul „Cursul de limbă, cultură şi civilizaţie românească” (LCCR).

Institutele culturale româneşti sunt coordonate de Institutul Cultural Român (ICR) şi funcţionează în subordinea administrativă a MAE. Acestea activează la BeijingBerlin, Bruxelles, Budapesta (cu filială la Szeged), Chişinău, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varşovia, Veneţia, Viena.

În conformitate cu legea 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată în 2013, şi Hotărârea de Guvern nr.492/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate cu modificările şi completările ulterioare, institutele culturale româneşti de la BeijingBerlin, Bruxelles, Budapesta (cu filială la Szeged), Chişinău, Istanbul, Lisabona, LondraMadridNew York, Paris, Praga, StockholmTel AvivVarşoviaViena funcţionează sub coordonarea MAE si ICR, iar institutele de la Roma şi Veneţia sunt coordonate de MAE, ICR şi Academia Romană.

Lectoratele de limbă, cultură şi civilizaţie română reprezintă continuarea unei adevărate tradiţii legate de predarea limbii române în universităţi din străinătate. Derularea activităţii acestor lectorate susţinute de Institutul Limbii Române reprezintă modalitatea prin care statul român promovează limba, literatura, cultura şi civilizaţia românească în mediul academic din afara ţării, conform politicii lingvistice specifice Uniunii Europene.  Prin intermediul misiunilor diplomatice româneşti din străinătate care au rolul de a identifica instituţiile de învăţământ superior şi de a menţine dialogul între acestea şi Institutul Limbii Române, în prezent sunt funcţionale 44 de lectorate de limba română în universităţi din Europa, America de Nord, Asia de Sud şi de Est, Caucaz.