Diplomaţie culturală

Educaţie

Ministerul român al Afacerilor Externe acordă o importanţă deosebită educaţiei şi cercetării în cadrul cooperării internaţionale, ţinând cont de faptul că educaţia este un factor important de consolidare atât al pilonului cultural al diplomaţiei, cât şi al celui economic şi al celui politic.

Schimburile educaţionale facilitează cunoaşterea nemijlocită a unor culturi diferite şi activează contacte interpersonale. În acelaşi timp, educaţia este un factor important în cadrul politicii de asistenţă pentru dezvoltare, având o influenţă deosebită asupra dezvoltării economice a unei societăţi prin investiţia în formarea unui capital uman calificat şi rentabil. Nu în ultimul rând, educaţia, fiind unul din cele mai eficiente mijloace de prevenire a intoleranţei poate deveni un factor important în dezamorsarea conflictelor. În acest sens, MAE sprijină dezvoltarea şi implementarea de proiecte educaţionale care au ca scop introducerea în programele şcolare şi universitare de cursuri de promovare a drepturilor omului, multiculturalismului şi toleranţei religioase.

Ministerul Afacerilor Externe are ca obiective principale, în domeniul educaţiei şi cercetării:

  • Formarea de elite prin facilitarea accesului studenţilor străini la învăţământul din România şi a tinerilor români în universităţi din străinătate;
  • Promovarea contactelor cu studenţii străini absolvenţi ai universităţilor din România şi cooptarea acestora în programe de colaborare pe diverse domenii (politic, economic, cultural, ştiinţific);
  • Încurajarea creării de parteneriate inter-universitare, de programe de cercetare şi a recunoaşterii diplomelor de studii;
  • Promovarea limbii române, prin colaborarea cu lectoratele deschise de Institutul Limbii Române în universităţi străine.

În ce priveşte încurajarea studenţilor străini de a beneficia de oferta de studii a universităţilor din România, Ministerul Afacerilor Externe face toate eforturile de a populariza bursele oferite de statul român.

Pentru mai multe informaţii despre posibilităţile de studii în România, click AICI.     


Ministerul Afacerilor Externe sprijină în cadrul cooperării multilaterale (ex. Parteneriatul Estic) angajarea cât mai multor state în punerea în aplicare a procesului Bologna.

Ministerul Afacerilor Externe înscrie acţiunile sale de promovare a educaţiei şi cercetării în cadrul colaborării interministeriale şi inter-instituţionale cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Limbii Române, Academia Română şi Instituţiile publice şi private de învăţământ superior.