Politica de cooperare pentru dezvoltare

Asistenţa umanitară

Asistenţă umanitară acordată de România reprezintă asistenţa de urgenţă furnizată statelor în caz de dezastre şi conflicte armate prelungite, cu scopul atenuării consecinţelor asupra victimelor, inclusiv asistenţa oferită în procesul de tranziţie de la o situaţie de criză umanitară către procesele de reabilitare sau reconstrucţie timpurie.

Guvernul României acordă asistență umanitară în mod voluntar, astfel:

  • direct statului în cauză;
  • prin intermediul unei organizaţii internaţionale cu competenţe în domeniu;
  • prin intermediul unui fond autonom gestionat de o organizaţie internaţională de profil;
  • prin intermediul unui fond constituit în mod special pentru a răspunde necesităţilor unei crize umanitare;
  • prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale române şi/sau străine.

Detalii privind criteriile de implicare a organizaţiilor non-guvernamentale şi asistenţa umanitară acordată de România în anii anteriori se găsesc pe site-ul RoAid