Evenimente 2012

Forumul Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării - 2012

 

Participarea delegaţiei României la Forumul Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 

În perioada 27-28 noiembrie 2012, a avut loc, la Regensburg, Bavaria, prima ediţie a Forumului Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Evenimentul a fost organizat de Guvernul landului Bavaria şi de Comisia Europeană – Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană şi a avut ca temă “ Cum regiunea Dunării poate contribui la construirea unei Europe mai competitive?”.

Prima ediţie a Forumului Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării a reprezentat un moment de evaluare a stadiului implementării Strategiei Dunării, la un an şi jumătate de la lansarea acestui instrument de cooperare. În cadrul Forumului Anual, Comisia Europeană a prezentat  proiectul unui raport privind  progresele înregistrate în implementarea Strategiei Dunării. Pe baza acestui raport a avut loc, în cadrul Forumului, o dezbatere privind stadiul Strategiei şi evoluţiile viitoare.

Agenda Forumului Anual a fost structurată în două sesiuni plenare, intitulate “Construirea viitorului Regiunii Dunării: o perspectivă globală” şi “Strategia Dunării în acţiune: de la idei la rezultate”, şi şase sesiuni tematice, care au subsumat domeniile prioritare de acțiune din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării  (navigabilitate, energie, protecția mediului, turism, inovare, competitivitate, specializare inteligentă, creștere inclusivă, guvernanţă), la care au participat reprezentanţi ai mediului guvernamental, ai oraşelor şi regiunilor dunărene, ai mediului de afaceri, academic şi ai societăţii civile.

Dezbaterea din cadrul Forumului s-a concentrat pe identificarea modalităţilor prin care implementarea proiectelor fanion ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării poate contribui la creşterea competitivităţii Europei, precum și reflectarea corespunzătoare a Strategiei Dunării în cadrul viitoarei perspective financiare multi anuale a UE (2014-2020). În cadrul Forumului Anual a fost abordat modul în care Strategia Dunării poate contribui la implementarea Strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și inclusivă.

Prima ediţie a Forumului  Anual s-a bucurat de o participare semnificativă, de peste 600 de persoane, atât la nivel  guvernamental, cât și din partea autorităților locale, a mediului de afaceri şi societăţii civile.  În cadrul Forumului Anual cancelarul federal Angela Merkel a susţinut un discurs şi a participat la o dezbatere publică. La lucrările Forumului au participat comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, premierul landului Bavariei, Horst Seehofer, premierul landului Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ministrul ungar de externe, Janos Martonyi, ministrul de stat pentru afaceri federale şi europene al landului Bavaria, Emilia Müller, ministrul afacerilor europene al landului Baden-Wurttemberg, Peter Friedrich, ministrul bulgar al dezvoltarii regionale şi lucrărilor publice, Liliana Pavlova, ministrul de interne al landului Bavaria, Joachim Herrmann, ministrul croat al antreprenoriatului, Gordan Maras.

Parlamentul European a fost reprezentat de vicepreşedintele Comisiei pentru transport şi turism, Silvia Adriana Ţicău, vicepreşedintele Comisiei  pentru Industrie, Cercetare şi Energie, EvženTosenovsky şi de Riikka Manner, membru al Comisiei REGI, iar Comitetul Regiunilor de Prim-Vicepreşedintele Mercedes Bresso.

La Forum au participat reprezentanţi ai organizatiilor internaţionale: Comisia Internaţională pentru protecţia fluviului Dunărea, Comisia Internaţională a bazinului  fluviului Sava, Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei, Secretariatul Comunităţii Energetice.

România a fost reprezentată la Forumului Anual al Strategiei Dunării de o delegaţie interinstituţională, condusă de ministrul afacerilor europene, Leonard Orban. Delegaţia României a fost formată din peste 60 de participanţi şi a avut în componenţă reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale, ai mediului academic, de afaceri şi societăţii civile. Segmentul guvernamental al delegaţiei a fost reprezentat de pe secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Stelian Fedorca, Coordonatorul Naţional al Strategiei Dunării din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Brânduşa Predescu, reprezentanţi ai mai multor ministere cu atribuţii în implementarea Strategiei.  Autorităţile locale au fost reprezentate de primarul general al Municipiului Bucureşti, Sorin Oprescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, președintele Consiliului Județean Brăila, primarii oraşelor Galaţi și Sulina. La Forum a participat secretarul general al Consiliului orașelor și regiunilor dunărene.

Alocuțiunea  ministrului român al afacerilor europene a avut loc în cadrul primei sesiuni plenare “Construirea viitorului Regiunii Dunării: o perspectivă globală”. Ministrul Leonard Orbana salutat faptul că, în intervalul relativ scurt de timp de la adoptarea Strategiei, în  2011, ”Strategia Dunării s-a transformat într-un proces inovativ, care este ghidat de parametri dinamici, precum dezvoltarea durabilă, și care reflectă noua dimensiune teritorială a politicii de coeziune a Uniunii Europene”.

Ministrul afacerilor europene a subliniat că Strategia Dunării are deja numeroase rezultate remarcabile, oferind ca exemplu programele de cooperare transfrontalieră pe care România le implementează cu țările din vecinătatea sa. În acest context, Leonard Orban a enumerat câteva proiecte de succes cu impact macro-regional, precum podul Calafat-Vidin, recent inaugurat, și proiecte de monitorizare a calității apei, a prevenirii riscurilor de inundații și de conservare a ariilor protejate din regiunea Dunării.

Ministrul afacerilor europene a subliniat faptul că România - care a inițiat Strategia Dunării alături de Austria – este decisă să rămână și pe viitor un promotor al acestui proiect bazat pe prioritățile Strategiei Europa 2020 și conceput ”ca un instrument care să ajute la depășirea efectelor crizei și la impulsionarea creșterii economice”. Totodată, ministrul Leonard Orban a subliniat că România susține pe deplin propunerea Comisiei Europene de creare, cu începere din 2014, a unui program special de cooperare transnațională pentru regiunea Dunării.

Încea de-a douazi a forumului au avut loc şase sesiuni tematice, dedicate domeniilor prioritare de acţiune ale Strategiei Dunării:

Sesiunea tematică, dedicată acţiunilori novative pentru întreprinderi a fost moderată, la solicitarea organizatorilor, de Coordonatorul Naţional al Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Ceipeste 60 de participanți din cadrul delegaţiei României au avut o prezenţă activă în cadrul sesiunilor tematice, prezentând proiecte dunărene de succes și participând la dezbaterile din cadrul sesiunilor tematice.

Participarea la primul Forum Anual, eveniment de vizibilitate maximă al Strategiei UE pentru regiunea Dunării, a constituit o oportunitate consistentă de consolidare a profilului instituțional, atât pentru iniţiatorii Strategiei Dunării – România şi Austria, cât și pentru cei mai activi actori din cadrul Strategiei.

 

  • Îmbunătățirea mobilităţii înregiune
  • Energie pentru o regiune modernă a Dunării
  • Un bazin hidrografic durabil – aportul mediului șit urismului
  • Acţiunii novative pentru întrepriderile de succes danubiene
  • Promovarea abilităţilor, specializării inteligente și a creşterii inclusive
  • Guvernanţa modernă a Dunării

 

Apariţii media