Evenimente 2013

2013 – Forumul Anual al Strategiei UE pentru regiunea DunăriiDanube Region – stronger together, stronger in the world

În perioada 28 – 29 octombrie 2013, s-a desfăşurat, la Bucureşti, cea de-a doua ediţie a Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), eveniment organizat la Palatul Parlamentului, din Bucureşti, de către Guvernul României şi Comisia Europeană.

Principalul eveniment politic al Strategiei UE pentru regiunea Dunării, Forumul a reunit 1200 de participanţi, reprezentând guvernele celor 14 state din regiunea Dunării, instituţii europene (Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor), precum şi reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor dunărene, mediului academic şi de afaceri şi exponenţi ai societăţii civile şi sectorului asociativ.

Comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, a participat la sesiunea de deschidere a Forumului SUERD. De asemenea, Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, a luat parte la lucrările Forumului, inclusiv la sesiunea care a încheiat manifestarea.

Desfăşurat sub titlul “Danube Region – stronger together, stronger in the world”, Forumul a urmărit să reflecte modul în care strategia ajută statele riverane să facă faţă provocărilor actuale comune (mai puternici împreună), dar şi să influenţeze revitalizarea economiei (mai puternici în lume).

Temele de discuţie din sesiunile plenare au vizat: rolul Strategiei Dunării pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, echilibrarea dezvoltării economice cu ecologia şi gestionarea riscurilor de mediu, finanţarea proiectelor pentru Strategia Dunării în viitorul cadru de finanţare europeană 2014-2020.

Sesiunile tematice paralele au fost structurate în funcţie de cei patru piloni ai Strategiei Dunării, respectiv: conectivitatea, o regiune a Dunării ecologică, o regiune care să se dezvolte pe baza noilor tehnologii şi de care să beneficieze toţi locuitorii săi, care să fie totodată atractivă, eficientă şi sigură.

În premieră, la ediţia din acest an au fost organizate, în marja Forumului, două reuniuni - reuniunea miniştrilor afacerilor externe, prezidată de ministrul afacerilor externe român, Titus Corlăţean, şi cea a miniştrilor dezvoltării regionale din statele SUERD. Organizarea acestor reuniuni reprezintă expresia unui angajament politic ferm al României pentru o coordonare de substanţă a structurilor de guvernanţă naţionale şi europene în cadrul strategiei şi pentru corelarea între palierul politic şi executiv în sensul facilitării transferului de competenţe şi bune practici către nivelurile sectoriale şi administrativ-teritoriale.

Ministrul Titus Corlăţean a prezentat, la încheierea reuniunii, Declaraţia comună a miniştrilor de externe din statele dunărene. Documentul consemnează, în principal, recunoaşterea contribuţiei Strategiei Dunării la dezvoltarea regiunilor şi comunităţilor dunărene atât din interiorul Uniunii, cât şi din vecinătatea graniţelor sale, coordonarea priorităţilor naţionale de dezvoltare şi promovarea de proiecte comune cu impact macro-regional, întărirea dialogului pentru alinierea surselor de finanţare din fondurile viitorului cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020, implicarea miniştrilor de externe şi a coordonatorilor naţionali în consolidarea palierelor naţionale de guvernanţă a Strategiei; precum şi, susţinerea integrării statelor dunărene ne-membre prin programele de cooperare transfrontalieră şi instrumentele de asistenţă ale Uniunii la graniţele externe ale sale. 

În marja Forumului Anual au avut loc mai multe evenimente de anvergură macro-regională, cum ar fi Reuniunea anuală a Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene (CODCR), seminarul Parteneriatul pentru Inovare în regiunea Dunării, organizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, a treia ediţie a reuniunii Dialogul pentru Finanţarea spaţiului dunărean (Danube Financiang Dialogue), găzduită de Banca Naţională a României, conferinţa Educaţie, cultură şi strategiile europene macro-regionale, organizată de Universitatea „Titu Maiorescu”, în parteneriat cu Ministerul Culturii, expoziţii de proiecte pentru regiunea dunăreană, workshop-ul parlamentar cu tema Rolul parlamentelor şi al cetăţenilor din spaţiul dunărean în implementarea proiectelor macro-regionale ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării, precum şi întâlniri de lucru ale Strategiei Dunării (reuniuni ale Coordonatorilor Naţionali şi de Arii Prioritare, respectiv al Grupurilor Directoare pentru Aria Prioritară 3 – Cultură, turism şi contacte între oameni, Aria Prioritară 8 - Competitivitate - Dezvoltare clustere, şi Aria Prioritară 9 - Investiţii în oameni şi capacităţi).

 


 

  • Program [ roen ]

 

 

 

Parteneri media

 

Alte articole pe aceeaşi temă