Informare şi promovare

Dorim creşterea pe o scară mai largă a sensibilizării privind SOLVIT, astfel încât toţi cetăţenii şi întreprinderile care întâmpină o problemă de aplicare necorespunzătoare a normelor UE, de către autorităţile publice, vor putea face apel la SOLVIT.

În consecinţă, încurajăm trimiterile din paginile de internet ale altor organizaţii, asociaţii sau organisme naţionale către paginile web ale SOLVIT. Pentru ilustrarea unui astfel de link, vă putem furniza la cerere logo-ul SOLVIT

Totodată, în scopul informării şi al promovării, dispunem de o broşură cu întrebări generale despre SOLVIT în toate limbile UE.

http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/brochures/2008-07/web_km8107129_ro.pdf

 

Pentru alte materiale promoţionale, logo sau pliante accesaţi aici:

http://ec.europa.eu/internal_market/solvit/promo/cartoons_en.html