Cum funcţionează SOLVIT

SOLVIT funcţionează pe baza cooperării dintre cele 31 de centre constituite în cadrul administraţiilor publice ale statelor membre UE şi ale celorlalte trei state aparţinând Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein). Aceste centre formează reţeaua SOLVIT si sunt conectate prin intermediul unei baze de date on-line, aflată sub coordonarea şi supravegherea Comisiei Europene.   

Fiecare plângere este gestionată de două centre SOLVIT: cel de origine (centrul SOLVIT fie din SM de cetățenie sau de stabilire, fie din SM care deține o legătură administrativă cât mai stransă cu petentul) șicel responsabil (centrul SOLVIT din SM în care se află autoritatea publică care a încălcat legislația UE).

Pentru ca SOLVIT să poată interveni în soluționarea unei probleme cauzate de încălcarea dreptului UE,plângerea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  • Să fie vorba de o încălcare a legislației UE de către o autoritate publică a unui stat membreu al UE/SEE;
  • Să fie vorba de o problemă concretă;
  • Să existe un element transfrontalier(problema să implice două state membre);
  • Să nu fi fost demarată o procedură judiciară în vederea soluționării problemei.

Centrul SOLVIT România poate fi implicat sub 2 forme:

În calitate de centru de origine (Home center, HC): primeşte solicitări din partea cetăţenilor sau firmelor din România care întâmpină probleme cu administraţia altui stat membru; centrul SOLVIT român contactează centrul SOLVIT din statul unde a apărut problema, acesta din urmă fiind cel responsabil cu găsirea unei soluţii, în colaborare cu administraţia naţională competentă.

În calitate de centru responsabil (Lead Center, LC): primeşte cazuri transmise de alte centre SOLVIT, generate de acţiunile incorecte ale autorităţilor române care aplică legislaţia din domeniul Pieţei Interne a Uniunii Europene; în această calitate centrul SOLVIT România este cel responsabil cu găsirea unei soluţii, în cooperare cu autoritatea competentă, în termenul stabilit.

Practic, când o plângere este înaintată SOLVIT, centrul local (HC) verifică iniţial detaliile sesizării pentru a se asigura că este prezentă o situaţie de aplicare necorespunzătoare a dreptului european şi că plângerea este însoţită de toate informaţiile necesare pentru o estionare eficientă, respectiv obţinerea soluţiei scontate.

După această evaluare, cazul este introdus în baza de date electronică şi informaţia va fi transmisă automat centrului SOLVIT din statul membru în care a survenit problematica semnalată – centrul responsabil (LC), care trebuie să confirme preluarea cazului în termen de o săptămână. Acest lucru depinde de fundamentarea juridică corectă şi completă a plângerii, precum şi de posibilitatea soluţionării practice a situaţiei semnalate.

SOLVIT protejează datele personale ale petenţilor săi, Centrul SOLVIT România fiind înregistrat ca operator de date în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

 

Cu ce NU se ocupă SOLVIT

SOLVIT nu se ocupă de problemele survenite la nivelul întreprinderilor sau între consumatori şi întreprinderi şi nici de plângeri la adresa instituţiilor UE; totodată, SOLVIT nu intervine între angajator şi angajat sau când există proceduri judiciare în curs.

Pentru a se adresa SOLVIT, petenţii trebuie să se confrunte cu o problemă reală, în care legislaţia europeană a fost aplicată în mod necorespunzător. Dacă la evaluarea cazului nu este identificat acest element, petiţia nu poate fi tratată prin SOLVIT.           

SOLVIT nu este o reţea de informaţii sau de consultanţă juridică. Pentru astfel de situaţii, puteti beneficia de serviciile Europa Ta-Consiliere (Your Europe Advice-YEA), punând  o intrebare prin intermediul formularului on-line sau telefonic http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/enquiry/index_ro.htm

Europa Ta - Consiliere reuneşte experti juridici independenti care vă oferă consiliere gratuită şi personalizată cu privire la drepturile de care beneficiaţi în UE, în limba dumneavoastră maternă şi în termen de o saptămană de la primirea întrebării.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

http://europa.eu/youreurope/advice/about_ro.htm

 

Ce poate face SOLVIT pentru dumneavoastră?

SOLVIT îndeplineşte un rol de intermediar, colectează plângeri  şi se ocupă cu cazuri legate de aplicarea incorectă a prevederilor europene.  Domeniile cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt:

  • Recunoaşterea profesională a calificărilor profesionale ori diplomelor în alte state membre
  • Securitate socială (ex: calcularea pensiilor atunci când un cetăţean a lucrat în 2 sau mai multe state membre)
  • Libera circulaţie a persoanelor (ex: obţinerea permiselor de şedere, controlul la frontieră)
  • Înmatricularea autovehiculelor, permisele de conducere
  • Accesul pe piaţă a produselor şi serviciilor
  • Impozitarea.

 

Exemple de situaţii în afara sferei de competenţe SOLVIT

Există situaţii în care petiţiile nu se încadrează în competenţa SOLVIT, pentru că nu respectă unul dintre criteriile SOLVIT, de exemplu caracterul transfrontalier sau cerinţa ca aplicarea necorespunzătoare a prevederilor europene să fie cauzată de o autoritate publică.