Neproliferarea armelor de distrugere în masă

Neproliferarea armelor biologice

La 10 aprilie 1972 a fost deschisã spre semnare, la Londra, Moscova și Washington, „Convenția privind interzicerea dezvoltãrii, producției și stocãrii armelor bacteriologice și cu toxine și distrugerea acestora”, intratã în vigoare la 26 martie 1975.

Rezultat al negocierilor multilaterale de la Geneva, „Convenția privind interzicerea dezvoltãrii, producției și stocãrii armelor bacteriologice și cu toxine și distrugerea acestora (BWC)” a fost adoptatã prin Rezoluția Adunãrii Generale a ONU nr. 2826 (XXVI) și este complementarã “Protocolului privind interzicerea folosirii în rãzboi a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice de luptã”, semnat la Geneva, la 17 iunie 1925.

BWC este primul Tratat universal care interzice o întreagã categorie de arme de distrugere în masã - bacteriologice (biologice) și toxice, reprezentând o componentã-cheie a cadrului universal pentru dezarmare generalã și neproliferare.

România a ratificat “Convenția privind interzicerea dezvoltãrii, producției și stocãrii armelor bacteriologice și cu toxine și distrugerea acestora” prin Decretul 253 din 6 iulie 1979, publicat în Buletinul Oficial al R.S. România nr. 57 din 7 iulie 1979, instrumentele de ratificare fiind depuse la 25 iulie 1979.

România considerã BWC ca fiind piatra de temelie a eforturilor de prevenire a dezvoltãrii și utilizãrii în scopuri militare a agenților biologici și toxici, în conformitate cu prevederile Articolului I al BWC, care stipuleazã cã Statele-pãrți nu pot dobândi sau deține arme biologice în nicio circumstanțã.

În prezent, 182 de state sunt părți la BWC. Conferințele periodice de evaluare a aplicării Convenției (care au loc din cinci în cinci ani) au reiterat aplicabilitatea interdicției fundamentale stipulată în Articolul I la dezvoltările și descoperirile recente din domeniul biotehnologiei.

Cea mai recentă Conferinţă de Evaluare a BWC a avut loc la Geneva, în perioada 7-25 noiembrie 2016, următoarea fiind preconizată să se desfăşoare în 2021.

Detalii suplimentare privind BWC se găsesc pe site-ul Oficiului ONU de la Geneva (www.unog.ch).

 

Actualizat 28 iunie 2019