Neproliferarea armelor de distrugere în masă

Neproliferarea armelor chimice

Pe plan internaţional, dezvoltarea, producţia şi importul şi exportul anumitor produse chimice sunt reglementate de “Convenţia privind interzicerea armelor chimice (Chemical Weapons Convention - CWC)”.

Convenţia reprezintă instrumentul juridic internaţional din domeniul dezarmării, cu vocaţie universală, care vizează eliminarea unei întregi categorii de arme de distrugere în masă, sub un strict control internaţional, fapt care constituie un real progres pentru securitatea regională şi globală.

Pentru implementarea prevederilor sale, Convenţia a stabilit înfiinţarea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, Olanda. În prezent, 192 de state sunt părţi la CWC şi membre ale OIAC. Mandatul OIAC este de prevenire a proliferării armelor chimice şi de verificare a implementării, de către Statele-părţi, a prevederilor CWC, inclusiv prin inspecţii la companiile cu activităţi declarabile în termenii Convenţiei. Prin Convenţie, Statele-părţi se angajează inter alia să renunţe definitiv la arma chimică, un obiectiv principal reprezentând distrugerea stocurilor existente de arme chimice şi a instalaţiilor de producere a acestora.

România a semnat Convenţia în prima zi de la deschiderea spre semnare, la 13 ianuarie 1993, şi a ratificat-o la 9 decembrie 1994 (prin Legea nr. 125/1994). A depus instrumentele de ratificare la 15 februarie 1995, Convenţia intrând în vigoare la 29 aprilie 1997. Prevederile Convenţiei au fost implementate prin Legea nr. 56/1997, completată şi modificată prin Legea nr. 448/2003.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor ANCEX, este autoritatea naţională în domeniu.

Detalii suplimentare privind OIAC, inclusiv rapoartele anuale privind stadiul implementării Convenţiei, se găsesc pe site-ul OIAC (www.opcw.org), iar legislaţia, procedurile şi mecanismele naţionale de implementare şi respectare a standardelor CWC pe site-ul Departamentului pentru Controlul Exporturilor ANCEX (www.ancex.ro).

Actualizat august 2017