Neproliferarea armelor de distrugere în masă

Neproliferarea armelor chimice

Pe plan internaţional, dezvoltarea, producţia şi importul şi exportul anumitor produse chimice sunt reglementate de „Convenţia privind interzicerea armelor chimice (Chemical Weapons Convention” – CWC, adoptată la Geneva, la 3 septembrie 1992 şi deschisă semnării la Paris, la 13 ianuarie 1993. Convenţia a intrat în vigoare la data de 29 aprilie 1997. Până în prezent, 192 ţări sunt State părţi la Convenţie. Depozitarul Convenţiei este Secretarul General al ONU.

CWC este primul Acord internaţional din domeniul dezarmării, prin care sunt reglementate dezvoltarea, producţia, importul şi exportul anumitor produse chimice; reprezintă instrumentul juridic internaţional din domeniul dezarmării, cu vocaţie universală, care vizează eliminarea unei întregi categorii de arme de distrugere în masă, sub un strict control internaţional, fapt care constituie un real progres pentru securitatea regională şi globală.

Pentru implementarea prevederilor sale, Convenţia a stabilit înfiinţarea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, Olanda. În prezent, 192 de state sunt părţi la CWC şi membre ale OIAC. Mandatul OIAC este acela de prevenire a proliferării armelor chimice şi de verificare a implementării, de către Statele-părţi, a prevederilor CWC, inclusiv prin inspecţii la companiile cu activităţi declarabile în termenii Convenţiei. Prin Convenţie, Statele-părţi se angajează, inter alia, să renunţe definitiv la armele chimice, un obiectiv principal reprezentând distrugerea stocurilor existente de arme chimice şi a instalaţiilor de producere a acestora.

România a semnat Convenţia privind interzicerea armelor chimice în prima zi de la deschiderea spre semnare, la 13 ianuarie 1993 şi a ratificat-o la 9 decembrie 1994, prin Legea nr.125/1994. La 15 februarie 1995 au fost depuse instrumentele de ratificare la Secretarul General al ONU. Convenţia a fost implementată în România prin Legea nr.56/1997, completată şi modificată în 2004.

România sprijină implementarea prevederilor CWC, considerând că provocările de securitate actuale relevă rolul OIAC în combaterea proliferării şi utilizării armelor chimice.

În cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Conferinţei Statelor Părţi (Haga, 19-20 noiembrie 2018), România a fost aleasă membru în Consiliul Executiv al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), pentru un mandat de doi ani.La cea de-a 90-a Sesiune a Consiliului Executiv (CEx) al OIAC (Haga, 12 – 15 martie 2019) România a fost aleasă, prin consens, în funcţia de vice-preşedinte (VP) al Consiliului Executiv al OIAC, în numele Grupului Est-European, începând cu data de 11 mai 2019, pentru un mandat de un an.

Detalii suplimentare privind OIAC, inclusiv rapoartele anuale privind stadiul implementării Convenţiei, se găsesc pe site-ul OIAC (www.opcw.org), iar legislaţia, procedurile şi mecanismele naţionale de implementare şi respectare a standardelor CWC www.ancex.ro.

Actualizat 28 iunie 2019