Despre OIF

Organizaţia Internaţională a Francofoniei

 

I. Obiective:

 

Obiectivele Francofoniei instituţionale/ Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), aşa cum sunt ele statuate în Carta Francofoniei, Antananarivo, Madagascar (noiembrie 2005), sunt:

  • Instaurarea şi dezvoltarea democraţiei; prevenirea, gestiunea şi rezolvarea conflictelor; susţinerea statului de drept şi a drepturilor omului
  • Intensificarea dialogului între culturi şi între civilizaţii;
  • Apropierea între popoare prin cunoaşterea reciprocă;
  • Întărirea solidarităţii existente prin acţiuni de cooperare multilaterală menite să favorizeze dezvoltarea economică;
  • Promovarea educației şi formării.

 

Structură instituţională:

Instanţele Francofoniei:

 

  • Conferinţa Ministerială a Francofoniei (CMF) se reunește, de regulă, o data pe an și are atribuţii în: definirea marilor axe ale acţiunii multilaterale francofone; pregătirea Sommetului; adoptarea bugetului; recomandarea admiterii de noi membri; crearea organelor subsidiare necesare ș.a.;

 

  • Consiliul Permanent al Francofoniei (CPF) are atribuţii în: pregătirea Sommetului sub autoritatea Conferinţei Ministeriale, punerea în aplicare a deciziilor CMF; verificarea şi planificarea bugetului, elaborarea propunerilor de modificări statutare etc. Rolul de animator, coordonator şi arbitru al CPF este exercitat cu sprijinul comisiilor de specialitate: comisia politică, comisia economică, comisia de cooperare şi programare, comisia administrativă şi financiară.

 

  • Secretarul General al Francofoniei este ales pentru o perioadă de patru ani de către Sommet şi se află sub autoritatea instanţelor Francofoniei. Este reprezentantul legal al OIF şi are atribuţii în punerea în practică a deciziilor Consiliului Permanent, pe care îl şi prezidează

Secretarul General conduce acţiunea politică a Francofoniei, al cărei purtător de cuvânt este. În domeniul cooperării, Secretarul General este cel care propune instanţelor, în conformitate cu orientările Sommet-lui, axele prioritare de acţiune francofonă multilaterală.

În prezent, Secretar General al Francofoniei este Louise Mushikiwabo (fost ministru de externe al Rwandei, 2009-2018), aleasă în această funcţie cu prilejul Sommet-ului de la Erevan (11-12 octombrie 2018), pentru un mandat de patru ani.


 

  • Administratorul OIF: este numit pentru un mandat de 4 ani de către Secretarul General, după consultarea Consiliului Permanent al Francofoniei (CPF). Atribuţiile sale cuprind planificarea, gestionarea şi evaluarea cooperării interguvernamentale multilaterale şi a chestiunilor administrative şi financiare. Actualul Administrator este Catherine Cano (din Canada), numită la 1 aprilie 2019.

 

Organele subsidiare ale OIF sunt:

 

Sediul OIF se află la Paris. OIF dispune în ţările francofone de reprezentanţe permanente, birouri regionale şi antene regionale.

La Bucureşti funcţionează din 2004 Biroul Regional al OIF pentru Europa Centrală și de Est (BRECO), unul din cele șase birouri regionale ale OIF în întreaga lume. Structura, înființată inițial ca Antenă OIF pentru statele Europei Centrale şi de Est (APECO), în septembrie 2014 a devenit Birou regional OIF. În 2018, în marja Sommet-ului de la Erevan, a fost semnat un nou Acord de sediu între Guvernul României și Biroul regional al OIF pentru Europa Centrală și de Est (BRECO).

 

Operatorii Francofoniei:

Operatorii recunoscuţi ai Sommetului, care acţionează în domeniile lor de competenţă în funcţie de obiectivele Francofoniei, sunt:

- Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)

- TV5 Monde, televiziune internaţională francofonă

- Universitatea Senghor din Alexandria

- Asociaţia internaţională a primarilor şi responsabililor capitalelor şi metropolelor parţial sau integral francofone

 

Organisme conexe:

- Conferinţa miniştrilor din domeniul educaţiei (Confémen)

- Conferința miniștrilor pentru tineret și sport (Conféjes)

- Adunarea parlamentară a Francofoniei (APF)

 

Alţi parteneri:

- Consiliul Internaţional al radio-televiziunilor de expresie franceză (CIRTEF)

- Forumul Francofon al Afacerilor (FFA)