Bursele « Eugen Ionescu »

Cu ocazia Sommet-ului Francofoniei de la Bucureşti (2006), Guvernul României a hotărât crearea programului de burse « Eugen Ionescu ».

Este vorba despre un program de studii doctorale şi de cercetare post-doctorală, destinat cercetătorilor francofoni înscrişi în universităţi membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei. Programul este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe.

Candidaturile provenind din ţările din Sud ale Francofoniei sunt luate în considerare cu prioritate, scopul programului fiind contribuirea la dezvoltarea durabilă a acestei regiuni a spaţiului francofon.

Bursierii beneficiază de un stagiu de cel puţin 3 luni, până la cel mult 10 luni, în cadrul a mai mult de 30 de instituţii româneşti de învăţământ superior, recunoscute pentru excelenţa lor în domenii extrem de diverse.

Aceste burse sunt axate pe zone disciplinare de interes pentru universităţile româneşti, care sunt, de asemenea, considerate prioritare în ţările de origine ale candidaţilor.

Acordarea burselor respectă, astfel, un dublu criteriu: calitatea ştiinţifică  şi oportunitatea candidaturii pentru dezvoltarea regiunii de origine a candidatului, precum şi progresul cercetării în universităţile româneşti.

Bursele constituie materializarea articolului 35 al Declaraţiei de la Bucureşti, adoptată cu ocazia celui de al XI-lea Sommet al Francofoniei, care se referă la implicarea autorităţilor în dezvoltarea unei reţele universitare francofone în Europa Centrală şi de Est.

Programul, gestionat de Ministerul Afacerilor Externe din România şi Agenţia Universitară a Francofoniei, a înregistrat încă de la început un mare succes.

Gestionarea efectivă a burselor este coordonată de către Agenţia Universitară a Francofoniei, a cărei experienţă în astfel de programe este recunoscută pe plan internaţional.

România susţine, astfel, o utilizare centralizată şi pragmatică a resurselor universitare din Europa Centrală şi de Est, pe baza expertizei Agenţiei Universitare a Francofoniei.

Din 2007, peste 750 de cercetători francofoni au beneficiat de burse « Eugen Ionescu ».