Sfaturi utile

Dacă doriţi să munciţi în străinătate

Ministerul Afacerilor Externe a lansat în data de 23 februarie 2010 „Ghidul cetăţeanului român care doreşte să lucreze în spaţiul Uniunii Europene”.

„Ghidul cetăţeanului român care doreşte să lucreze în spaţiul Uniunii Europene” a fost publicat la editura Niculescu şi cuprinde informaţii referitoare la aspecte generale privind dreptul de muncă în statul respectiv, chestiuni legate de liberalizarea pieţei de muncă, restricţii ale pieţei de muncă, informaţii referitoare la obţinerea autorizaţiei de muncă, datele de contact ale autorităţilor locale cu competenţe în domeniul muncii şi securităţii sociale din fiecare stat membru UE, precum şi cele mai importante reglementări în domeniu.

Materialul prezintă totodată sfaturi utile pentru persoanele care doresc să lucreze într-unul din cele 26 de state comunitare şi care nu doresc să fie victimele traficanţilor de forţă de muncă.

Ghidul este elaborat cu sprijinul misiunilor diplomatice ale României în statele respective, având în vedere şi cazurile consulare cu care aceştia s-au confruntat. 

Nu munciţi la negru dacă doriţi să beneficiaţi de toate drepturile sociale, indiferent de statul membru UE în care intenţionaţi să lucraţi.

  • Pentru cetăţenii români există state membre ale UE care au păstrat anumite restricţii în privinţa accesului la piaţa muncii. Aceste restricţii vor fi înlăturate pe parcurs.
  • ATENŢIE! În cazul în care obţineţi un loc de muncă într-un alt stat membru UE, ţineţi cont de faptul că aveţi dreptul la condiţii de muncă identice cu cele ale cetăţenilor statului gazdă, fără discriminare.
  • Accesul la un loc de muncă poate fi condiţionat de anumite calificări, diplome, experienţă sau cunoaşterea unei limbi străine. De asemenea, este permisă testarea nivelului de cunoaştere a limbii naţionale a statului gazdă .
  • În sectorul public, statele membre UE pot rezerva unele locuri de muncă pentru proprii cetăţeni.
  • În cazul în care vă pierdeţi locul de muncă în statul gazdă, aveţi dreptul la ajutor de şomaj în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării respective.
  • Odată ce aţi abandonat, din proprie iniţiativă, un loc de muncă, este posibil ca, în unele ţări, să vă pierdeţi dreptul la prestaţii de şomaj. Înainte de plecare, verificaţi drepturile de care beneficiaţi în baza legislaţiei ţării în care aţi ocupat ultimul loc de muncă, deoarece există o perioadă de aşteptare pentru transferul prestaţiilor.
  • Pentru mai multe detalii în legătură cu piaţa muncii din Uniunea Europeană, vă recomandăm să urmăriţi site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi cel al Uniunii Europene.

NU UITAŢI! Potrivit Directivei 2004/38/CE a PE si CONS privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora aveţi dreptul de şedere pe teritoriul altui stat membru pe o perioadă de cel mult trei luni fără nici o altă condiţie sau formalitate în afara cerinţei de a deţine o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil.

ATENŢIE! Pentru perioade de şedere ce depăşesc trei luni, statul membru gazdă vă poate cere să vă înregistraţi la autorităţile competente.