Agentul guvernamental pentru CJUE

Armonizare legislativă

 

  • Elemente generale:

În realizarea funcţiilor MAE, respectiv pentru îndeplinirea atribuțiilor în ceea ce priveşte coordonarea în domeniul afacerilor europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, Direcţia Armonizare Legislativă (DAL) este structura specializată în realizarea atribuţiilor principale prevăzute la art.2, punctele 37, 42, 43, 46, 47, 48 din  Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit art.2. alin. (3) din OUG nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, această structură specializată în armonizarea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene este subordonată Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat, care îşi desfășoară activitatea în directa coordonare a ministrului delegat pentru afaceri europene.

Principalul obiectiv al DAL îl constituie asigurarea compatibilităţii legislaţiei române cu legislaţia europeană, contribuind astfel la crearea unui cadru legislativ modern şi coerent şi la respectarea obligaţiilor care decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene.
 

  • Sediul materiei
  1. Ordonanţă de Urgenţă nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (OUG nr. 11/2017); 
  2. Hotărârea Guvernului nr. 16 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe (H.G nr. 16/2017)