Armonizare legislativă

Notificarea electronică a legislaţiei naţionale care transpune dreptul UE (MNE)

România are obligaţia generală de a asigura comunicarea (notificarea), în baza de date electronică gestionată de Secretariatul General al Comisiei Europene, a tuturor măsurilor legislative naţionale adoptate, denumite generic „măsuri naţionale de executare” (MNE), în vederea finalizării procesului de transpunere a directivelor europene.

 

Direcţia Armonizare Legislativă realizează următoarele acţiuni:

 

  • gestionează baza de date, asigurând notificarea propriu-zisă a măsurilor naţionale de executare, prin introducerea acestora în baza de date a Secretariatului General al Comisiei Europene,
  • coordonează reţeaua inter-ministerială a punctelor de contact pentru notificarea directivelor, constituită în vederea îndeplinirii obligaţiei de notificare;
  • urmăreşte, pentru fiecare directivă în parte, ca instituţiile competente să-şi asume elaborarea măsurilor naţionale de transpunere;
  • monitorizează demersurile realizate de către instituţiile naţionale competente în contextul transpunerii corecte şi complete a directivelor europene, dar şi al notificării, în vederea respectării termenelor de transpunere;
  • prezintă periodic Guvernului situaţia măsurilor naţionale de executare pentru directivele semnalate de Comisia Europeană şi pentru cele al căror termen de transpunere a expirat sau urmează să expire într-un termen de şase luni.
  • elaborează, actualizează şi monitorizează Programul Naţional pentru Transpunerea şi Notificarea Directivelor (Programul) - un instrument electronic (bază de date), care cuprinde în format tabelar directivele pentru care sunt necesare a fi comunicate actele de transpunere,
  • supune Guvernului spre adoptare Programul  anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene, pentru anul în curs, document care cuprinde toate directivele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), care au termen de transpunere prevăzut în anul respectiv, precum şi instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale competente să promoveze spre aprobare/adoptare actele normative naţionale necesare pentru preluarea în ordinea juridică internă a directivelor evocate.
  • coordonează Reţeaua punctelor de contact pentru notificarea directivelor, alcătuită din persoanele de contact desemnate în acest scop la nivelul autorităţilor publice centrale, responsabile pentru transmiterea de informaţii actualizate privind termenele de transpunere asumate, forma actului normativ de transpunere şi stadiul procesului de elaborare/adoptare a actelor normative din aria lor de competenţă.

 

Contact:

notificare.mne@mae.ro