Armonizare legislativă

EU Pilot

EU Pilot  este o platformă electronică, dezvoltată şi gestionată de Secretariatul General al Comisiei Europene, care are ca scop soluţionarea, într-o fază timpurie, a situaţiilor de transpunere incorectă a dreptului european, respectiv de neaplicare sau aplicare necorespunzătoare a acestuia, ce pot duce la declanşarea unei proceduri de infringement.

Aceste situaţii sunt semnalate prin intermediul petiţiilor şi plângerilor adresate Comisiei Europene de diferite persoane fizice, organizaţii sau întreprinderi, prin intermediul întrebărilor adresate de membrii Parlamentului European, al petiţiilor înregistrate de Parlamentul European sau al sesizărilor transmise de alte servicii ale Comisiei.

 

Direcţia Armonizare Legislativă realizează următoarele acţiuni:

 

  • este punct naţional de contact pentru baza de date EU Pilot. 
  • Colaborează cu instituţiile competente din cadrul Reţelei naţionale a punctelor de contact pentru solicitările de informaţii ale Comisiei Europene
  • organizează, după caz, în vederea finalizării răspunsurilor, grupuri de lucru cu instituţiile vizate de solicitarea de informaţii, iar ulterior finalizării scrisorii oficiale de răspuns asigură comunicarea documentaţiei necesare către Comisia Europeană  prin intermediul platformei electronice dedicate.