Armonizare legislativă

TAIEX

TAIEX  - (Technical Assistance and Information Exchange) este instrumentul pentru asistenţă tehnică şi schimb de informaţii, din cadrul Comisiei Europene, care sprijină țările partenere ale UE cu privire la apropierea, aplicarea și respectarea legislației UE.

Scopul acestui instrument este să asiste ţările beneficiare în domeniul armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul, politicile şi practicele interne ale UE şi este orientat în primul rând, către statele în curs de aderare, către statele din cadrul Politicii Europene de Vecinătate, dar şi a statelor membre în primii ani de la aderarea la UE.

Forme de acordare a asistenţei TAIEX:

  • Organizarea de seminare şi ateliere în scopul prezentării şi explicării problemelor legate de politicile, legislaţia şi funcţionarea Uniunii Europene.
  • Vizita de studii ce oferă oportunităţi pentru oficialii din administraţia publică a statelor beneficiare de a înţelege bunele practice şi funcţionarea administraţiei statelor membre UE, inclusive în relaţie cu problematici europene.
  • Vizita de experţi care acordă posibilitatea de a solicita un expert sau un grup de experţi din state membre ale UE, care se deplasează în statul beneficiar oferă asistenţă concretă într-un domeniu specific, ca de exemplu în legislaţie, implementarea acesteia sau bune practici administrative.

Punctele naţionale de contact TAIEX există atât în statele beneficiare ale asistenţei TAIEX, cât şi în statele furnizoare de asistenţă (cazul României din anul 2010), împreună constituind reţeaua punctelor naţionale de contact. Acestea din urmă urmăresc activităţile TAIEX şi au un rol de legătură atât cu experţii naţionali care participă la evenimentele TAIEX, cât şi cu membrii echipei Comisiei Europene responsabili cu organizarea evenimentelor, în vederea clarificării oricăror probleme organizatorice. România participă în cadrul TAIEX prin experţii naţionali în calitate de lectori şi specialişti, care transmit, la rândul lor, ţărilor beneficiare, experienţa lor şi exemple de bune practici. De asemenea, autorităţile naţionale pot accepta şi organiza vizite de studiu în beneficiul experţilor străini.   

 

Ministerul Afacerilor Externe reprezintă, prin structura aflată în coordonarea ministrului delegat pentru afaceri europene, punctul naţional de contact pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene. Punctul naţional de contact participă la reuniunea anuală a punctelor de contact organizată de Comisia Europeană, în scop de informare privind evoluţia şi priorităţile TAIEX.

 

Contact:

taiex@mae.ro