Armonizare legislativă

Coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor UE

Obligativitatea transpunerii directivelor UE este stipulată în art.288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în care se prevede faptul că directiva[1] este obligatorie pentru statele membre cărora le este adresată în ceea ce priveşte rezultatul de atins, forma şi metodele pentru obţinerea acestuia rămânând la latitudinea statelor membre.

Astfel, actele normative emise la nivelul UE trebuie să fie implementate la timp, eficient şi de o manieră echilibrată, iar statele membre prin intermediul legislativului sau executivului, trebuie să adopte acte normative care să pună în aplicare efectiv directiva, respectiv să adopte, în termenul indicat, măsuri de transpunere a prevederilor acesteia.

Sub aspectul compatibilităţii cu reglementările Uniunii Europene, Direcţia Armonizare Legislativă realizează următoarele acţiuni:

  • avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea în legislaţia naţională a actelor normative europene, care creează cadrul juridic necesar aplicării acestora ori care prezintă relevanţă UE.
  • formulează, după caz, propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare. Aceste propuneri sunt transmise instituţiilor competente în vederea elaborării actelor normative necesare.
  • examinează propunerile legislative sub aspectul compatibilităţii cu reglementările europene, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul.

În cadrul procesului de avizare inter-instituţională a proiectelor de acte normative care transpun sau creează cadru de aplicare pentru actele legislative UE, Ministerul Afacerilor Externe este penultima instituţie avizatoare, înaintea Ministerului Justiţiei, potrivit art.20 alin.(6) din H.G. nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

 Raţiunea instituirii acestei obligaţii este aceea că, în situaţia în care alte instituţii primesc spre avizare un proiect de act normativ ulterior avizului MAE, acestea pot formula amendamente care să contravină dreptului Uniunii Europene, compatibilitatea fiind, astfel, afectată. 

 

 

[1] potrivit art. 288 din TFUE, para 3  (ex- articolul 249 din TCE, alineatul 3)