Prima Pagina

Procedura de acreditare a mass-media străine

În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările ulterioare şi cu prevederile art.3 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente (AEP) nr. 16 pe 2014 privind procedura de acreditare la alegerile pentru Preşedintele României, acreditarea reprezentanţilor externi ai mass-media se realizează la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Notă: Corespondenţii în străinătate ai mass-media din România se vor adresa pentru acreditare la AEP.

 

PROCEDURA DE ACREDITARE

A.  Reprezentanţii mass-media străine  care nu se află în posesia unui carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite următoarele documente în vederea obţinerii acreditării:

  • Scrisoare de acreditare din partea instituţiei de presă, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată conducerii Direcţiei Purtător de Cuvânt şi Comunicare. În solicitarea de acreditare se va menţiona faptul că jurnalistul este angajat al redacţiei respective în calitate de corespondent pe perioada alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2014. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura directorului cu data şi ştampila.

NOTĂ:
1. În cazul jurnaliştilor freelance, aceştia vor prezenta solicitări de acreditare de la cel puţin o instituţie de presă sau din partea consiliului de conducere al asociaţiei profesionale din care fac parte.

2. Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN". 

 

  • Copie după legitimaţia de presă naţională sau internaţională;
  • Copie după paşaport sau copie după buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români;
  • Fotografie tip paşaport, în format electronic, cu denumirea nume_prenume_media (notă: solicitările fără fotografie nu vor fi considerate complete);
  • Formular de acreditare completat, scanat şi în format word.

 

B.  Reprezentanţii mass-media străini care se află deja în posesia unui carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor expedia Direcţiei Purtător de Cuvânt şi Comunicare doar formularul de acreditare,  însoţit de o fotografie (notă: solicitările fără fotografie nu vor fi considerate complete). Corespondenţii străini al căror carnet expiră înainte de 2 noiembrie 2014 (inclusiv), sunt rugaţi să se adreseze Ministerului Afacerilor Externe în vederea prelungirii valabilităţii acestuia. 

Toate documentele vor fi expediate la adresa de e-mail acreditare.presa@mae.ro.

Termenul final pentru transmiterea solicitărilor însoţite de documentaţia completă pentru obţinerea acreditării pentru cel de-al doilea tur de scrutin este luni, 10 noiembrie, ora 17,00, ora României.
NOTĂ: Acreditarea jurnaliştilor străini la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 pe lângă toate birourile electorale se efectuează de către AEP.

IMPORTANT! Legitimațiile  de acreditare permit accesul  reprezentanților externi ai mass-media atât la primul tur de scrutin, cât şi la al doilea tur de scrutin, în spaţiile special amenajate în acest sens la Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi la birourile electorale ale secţiilor de votare. (Pentru detalii a se vedea Hotărârea AEP nr. 16/2014 - http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2014/09/adeverinte.pdf).

Legitimaţiile de acreditare se pot ridica de către persoanele acreditate de la sediul AEP. În situația în care reprezentanţii externi ai mass-mediei nu se pot deplasa la sediul AEP, sunt rugați să contacteze AEP, în timp util, telefonic sau prin e-mail, în vederea identificării unei modalități alternative pentru intrarea în posesia legitimațiilor de acreditare.

Datele de contact ale AEP sunt:

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare din cadrul MAE, la tel. +4021.431. 13.77, +4021.431.13.38, e-mail: acreditare.presa@mae.ro, fax: +40 (0)21.319. 23.49.
 


Conform art. 47 din Legea nr. 370/2004:

(9) Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

(10) La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.