Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Radu Podgorean la reuniunea bianuală a centrelor SOLVIT din statele membre UE/SEE (Bucureşti, 2-3 octombrie 2014)

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
02.10.2014

Secretarul de stat pentru analiză politică şi relaţia cu Parlamentul, Radu Podgorean, a participat astăzi, 2 octombrie 2014, la Bucureşti, la deschiderea celei de-a 37-a reuniuni de lucru a Reţelei SOLVIT, la care sunt prezenți reprezentanţi ai centrelor SOLVIT din statele membre ale UE/SEE, precum şi reprezentanţii Comisiei Europene din cadrul Directoratului General Piaţă Internă şi Servicii, Unitatea Operativă Consiliere Piaţă Internă şi SOLVIT. Scopul reuniunii este acela de a identifica modalităţile cele mai eficiente de implementate a regulilor pieţei interne la nivel naţional, atât pentru cetăţeni cât şi pentru întreprinderi, diseminarea bunelor practici între statele membre, precum şi îmbunătăţirea colaborării între centrele SOLVIT la nivelul UE/SEE.

Pe agenda reuniunii este inclusă ca element de dezbatere şi Recomandarea  Comisiei Europene privind principiile care guvernează SOLVIT (Comunicarea COM (2013) 5869) accesibilă aici:

http://ec.europa.eu/solvit/_docs/2013/20130917_recommendation_solvit_ro.pdf

Elementele de noutate care vor fi discutate, vizează în principal, sinergiile dezvoltate între mecanismele de soluţionare a plângerilor la nivelul Comisiei Europene.


Informaţii suplimentare:

Serviciul SOLVIT reprezintă un mecanism creat şi coordonat de Comisia Europeană în domeniul Pieţei interne, care  se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația UE a fost aplicată în mod necorespunzător.

Fiecare plângere este gestionată de două centre SOLVIT: cel de origine (centrul SOLVIT fie din statul membru de cetățenie sau de stabilire, fie din statul membru care deține o legătură administrativă cât mai strânsă cu petentul) și cel responsabil (centrul SOLVIT din statul membru în care se află autoritatea publică care a încălcat legislația UE).

Pentru ca SOLVIT să poată interveni în soluționarea unei probleme cauzate de încălcarea dreptului UE, plângerea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  • Să fie vorba despre o încălcare a legislației UE de către o autoritate publică a unui stat membru al UE/SEE;
  • Să fie vorba despre o problemă concretă;
  • Să existe un element transfrontalier (problema să implice două state membre);
  • Să nu fi fost demarată o procedură judiciară în vederea soluționării problemei.

Termenul de soluţionare a cererilor în cadrul SOLVIT este de maximum zece săptămâni, iar serviciul este gratuit.

România s-a alăturat reţelei SOLVIT în anul 2007, iar în prezent Centrul Naţional SOLVIT România funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Armonizare Legislativă.

Pentru mai multe informaţii despre reţeaua SOLVIT, vă rugăm să accesaţi pagina dedicată SOLVIT de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la http://www.mae.ro/node/19315 sau să consultaţi site-ul oficial al Comisiei Europene -  http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm