Centrul de presă

Semnarea de către România a Protocolului nr.16 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
14.10.2014

România a semnat azi, 14 octombrie 2014, Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale prin Catrinel Brumar, Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul unei ceremonii de semnare care a avut loc la sediul Consiliului Europei din Strasbourg, în prezenţa Secretarului General adjunct al Consiliului Europei, Gabriella Battaini-Dragoni. 

Principalul element de noutate şi de reformă al Protocolului nr. 16 adiţional la Convenţie se referă la posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante de a solicita un aviz consultativ atunci când apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a protocoalelor sale. Se confirmă, astfel, hotărârea statelor părţi la Convenţie de a reforma sistemul convențional și de a contribui la rezolvarea din timp a unor chestiuni de interpretare a Convenției și, implicit, a legislației interne, prevenindu-se atât dezvoltarea unei jurisprudențe naționale divergente, cât și înregistrarea unui număr semnificativ de cereri individuale pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

În cadrul ceremoniei, a fost depusă și declarația privind cele mai înalte jurisdicții romȃne care vor putea solicita un aviz consultativ Curții Europene și care cuprinde, pe lȃngă Curtea Constituțională și Ȋnalta Curte de casație și justiție, și curțile naționale de apel.
  

Informaţii suplimentare:

Protocolul nr. 16, al cărui text a fost adoptat de Comitetul Miniştrilor la data de 10 iulie 2013 și care a fost deschis spre semnare la 2 octombrie 2013, la Strasbourg, prevede, pe scurt, următoarele aspecte:

  1. posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante de a solicita un aviz consultativ atunci când apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a protocoalelor la aceasta;
  2. nominalizarea, printr-o declaraţie la momentul semnării sau ratificării, a celor mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante care vor putea solicita avize consultative și
  3. examinarea cererii de aviz consultativ de către un colegiu de 5 judecători al Marii Camere, urmată de emiterea avizului de către Marea Cameră a CEDO.

Semnarea de către România a Protocolului nr. 16 se înscrie firesc în linia de poziţie a ţării noastre care a contribuit activ la procesul de reflecţie asupra reformei Curţii cu prilejul Conferinţelor de la Interlaken (18 – 19 februarie 2010), Izmir (26 – 27 aprilie 2011) şi Brighton (18 – 20 aprilie 2012), vizând identificarea unui cadru instituţional optim de funcţionare a Curţii.

Protocolul nr. 16 este un protocol facultativ. Acesta va intra în vigoare după ratificarea sa de către zece Ȋnalte Părți Contractante. Textul integral al Protocolului nr. 16, precum şi alte detalii relevante pot fi accesate pe pagina

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=214&CM=8&DF=14/10/2014&CL=ENG