Prima Pagina

Acreditarea observatorilor interni la alegerile pentru Preşedintele României din 2014

Tip: 
Informare de presă
Data: 
20.10.2014

Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate informează că acreditarea observatorilor interni propuşi de către organizaţiile neguvernamentale din România la alegerile pentru Preşedintele României din 2014 se va face în baza procedurii aprobate de Biroul Electoral Central prin Decizia nr. 8 din 11 septembrie 2014 (care poate fi consultată la următorul link: http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/09/Decizia-nr.8.pdf ).

Astfel, acreditarea observatorilor interni propuşi de către organizaţiile neguvernamentale din România care doresc să asiste la operaţiunile electorale din ziua votării în secţiile de votare din străinătate se va face de către Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate.

În vederea acreditării,  organizaţiile neguvernamentale din România vor solicita, în prealabil, Autorităţii Electorale Permanente eliberarea unei Adeverinţe care atestă că organizaţia neguvernamentală respectivă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 47  alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

După obţinerea Adeverinţei, organizaţiile neguvernamentale din România care doresc acreditarea pe lângă Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate, vor depune următoarele documente:

  • Cerere de acreditare a observatorilor interni ai organizaţiei neguvernamentale din România la alegerile pentru preşedintele României din 2014, (vezi model anexat), completată şi semnată de conducerea organizaţiei neguvernamentale;
  • declaraţiile de neapartenenţă politică ale persoanelor propuse ca observatori interni (vezi model anexat);
  • adeverinţa (în original sau copie) eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă care atestă că organizaţia neguvernamentală respectivă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 47  alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Solicitările pentru acreditare vor fi trimise prin e-mail la adresa be48strainatate@bec2014.ro  sau prin fax  la:  021. 431.12.49. De asemenea, documentele necesare acreditării pot fi depuse şi la sediul Biroului electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate ( Aleea Alexandru nr. 31, clădirea Eminescu, Sector 1- Bucureşti).

Notă: În vederea procesării cât mai rapide a solicitărilor de acreditare vă rugăm să transmiteţi tabelul datele (nume şi prenume, seria şi actul de identitate) persoanelor propuse ca observatori interni şi într-un document editabil (MS Office Word).

Termenul până la care se pot trimite solicitări de acreditare este cu 5 zile înaintea datei alegerilor.

Acreditările sunt valabile la toate birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate. În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin la alegerile pentru Preşedintele României din 2014, acreditările emise pentru primul tur de scrutin rămân valabile.
 

IMPORTANT!!

Acreditările vor putea fi ridicate de la sediul Biroului electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate de către un reprezentant împuternicit în acest sens de organizaţia neguvernamentală care a solicitat acreditarea. Programul de eliberare a acreditărilor este de luni până vineri între orele 10.00 si 16.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate:

Telefon: 021. 431.17.45 / fax:021. 431.12.49

E-mail: be48strainatate@bec2014.ro

www.mae.ro/prezidentiale-2014

Notă: Pentru informaţii privind obţinerea Adeverinţei de la Autoritatea Electorală Permanentă accesaţi pagina de web a acestei instituţii www.roaep.ro

Autoritatea Electorală Permanentă

Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Tel: (021)310.08.24 E-mail: office.sg@roaep.ro; office@roaep.ro.