Viza română

X. Viza diplomatică şi viza de serviciu (simbol DS)

 

Viza diplomatică şi cea de serviciu (simbol DS) permit intrarea în România, pentru o şedere, de regulă, de lungă durată, a străinilor titulari ai unui paşaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmează să îndeplinească, în România, o funcţie oficială, ca membri ai unei reprezentanţe diplomatice sau ai unui oficiu consular a/al statului de apartenenţă.

Aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimiţător sau a unei reprezentanţe diplomatice ori consulare a acestuia, precum şi membrilor de familie, împreună cu care titularul locuieşte, şi sunt valabile pentru perioada misiunii sau în conformitate cu înţelegerile bilaterale la care România este parte.