Evenimente 2014

Calendar evenimente 2014

 

 

 

Data

Denumire eveniment

Loc de desfăşurare

16 – 17 ianuarie

Reuniunea punctelor naţionale de contact (NCP) din statele participante SUERD

Viena

30 ianuarie

Black Sea Stakeholders Conference

Bucureşti

6 februarie

Reuniunea grupului de lucru interministerial SUERD

Bucureşti

12 februarie

Reuniunea punctelor naţionale de contact (NCP) din statele participante SUERD

Bruxelles

13 februarie

Reuniune High Level Group pentru strategiile macro-regionale

Bruxelles

17 februarie

Conferinţa internaţională "New cluster policies for Central Europe and beyond"

Bruxelles

17-18 februarie

Conferinţa Cities of Tomorrow

Bruxelles

27 februarie

Conferinţa de lansare a proiectului „Acţiuni comune pentru prevenirea dezastrelor de mediu”

Călăraşi

11 – 12 martie

Reuniune NCP şi PAC din statele participante SUERD

Viena

13 martie

Reuniunea Consiliul Consultativ SUERD

Bucureşti

18 martie

Conferinţa “Implementările și viitoarele dezvoltări a Strategiei UE pentru regiunea Dunării”

Bruxelles

27 martie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 5/ Riscuri de mediu

Budapesta

27 martie

Workshop pe tema sistemelor inteligente de transport (ITS) în statele din regiunea Dunării

Timişoara

27-28 martie

Conferinţa "Dual Education în regiunea Dunării" în cadrul Didacta (târg european de educaţie)

Stuttgart

28 martie

Al III-lea workshop al proiectului SEE-ITS, cu titlul "Continuity of ITS Services and Cooperative ITS – EU ITS Directive"

Timişoara

28 martie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 4/ Calitatea Apelor

Budapesta

1-2 aprilie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 1B/ Căi rutiere, feroviare şi aeriene

Ljubljana

2-3 aprilie

Prima conferinţă pe tema transportului şi cercetării în regiunea Dunării

Ljubljana

3 aprilie

Conferinţa “Mobilising EU Instruments for the Financial Design of Transnational R&I Projects in the Danube Region”

Bruxelles

3 aprilie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 6/ Biodiversitate

Zagreb

7-8 aprilie

A cincea ediţie a Conferinţei Academiilor Dunărene (DAC - Danube Academies Conference)

Chişinău

8-9 aprilie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 8/ Competitivitate

Chișinău

10-11 aprilie

Peer review workshop for regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3)

Novi Sad

25 aprilie

Seminar  pe tema dezvoltării capacității administrative pentru consolidarea cooperării transnaționale în contextul Strategiei Dunării

Iaşi

9 mai

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 10/ Capacitate administrativă

Ljubljana

13 mai

Reuniunea grupului de lucru interministerial SUERD

Bucureşti

15 mai

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 9/ Oameni şi capacităţi

Torino

19-20 mai

European Territorial Cooperation Annual Event

Bruxelles

20 mai

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 7/ Cercetare

Budapesta

22-23 mai

Danube - Black Sea Innovation Forum

Bucureşti

2 – 3 iunie

Al treilea seminar ASEM pe tema dezvoltării durabile

Tulcea

3-4 iunie

Al 5-lea Forum Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Mării Baltice

Turku

4-8 iunie

European Youth Summit: 100 for the next 100 in the Danube region

Sarajevo

24-26 iunie

Conferinţă la nivel înalt: Scientific Support to the Danube Strategy

Viena

25 iunie

Participation Day

Eisenstadt

25 iunie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 3/ Turism-Cultură

Viena

26 iunie

Reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele dunărene

Viena

26 iunie

Reuniunea anuală a Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene

Viena

26 – 27 iunie

Al treilea Forum Anual al SUERD

Viena

29 iunie

Ziua Dunării

 

30 iunie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 11/ Securitate

București

1 – 2 iulie

Central Europe Annual Conference 2014

Viena

6-13 iulie

A XI-a ediţie a Danube Rectors’ Conference – Summer School on Regional Co-operation

Novi Sad

10 septembrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 1b/ Căi rutiere, feroviare şi aeriene

Belgrad

18 septembrie

Seminarul Comisiei COTER a Comitetului Regiunilor cu tema „Interconectarea regiunilor europene: perspectiva teritorială”

Iaşi

26 septembrie

Reuniunea Coordonatorilor Naţionali SUERD din statele dunărene

Viena

30 septembrie

Reuniunea grupului de lucru interministerial SUERD

Bucureşti

9-10 octombrie

Reuniunea "Fostering Cooperation and Institutional Capacity for Roma Integration in the Danube Region"

Viena

10 octombrie

European Danube Forum

Stift Göttweig

14 octombrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 4/ Calitatea Apelor

Bratislava

16 octombrie

Reuniunea Consiliul Consultativ SUERD

Bucureşti

16 octombrie

Conferinţa "The Danube 2014-2020 - Potentials and challenges of the New Transnational Cooperation Programme"

Budapesta

17-18 octombrie

Conferinţa Internaţională "Touristic Valorisation of Medieval Fortresses in the countries of the Danube Region"

Târgu Mureş

21 octombrie

Danube Region Transport Days

Ljubljana

23 octombrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 10/ Capacitate administrativă

Bruxelles

27-29 octombrie

Danube Business Forum

Belgrad/ Novi Sad

28-29 octombrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 1a/ Navigabilitate

Vukovar

5 noiembrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 9/ Oameni şi Capacităţi

Viena

6-7 noiembrie

A treia Conferinţă Internaţională a Stakeholderilor în cadrul Ariei Prioritare 9/ Oameni şi Capacităţi

Viena

18 noiembrie

Lansarea Strategiei UE pentru regiunea Mării Adriatice şi a Mării Ionice

Bruxelles

19 noiembrie

Sesiunea de deschidere a Programului Naţional Comun de Formare a Consultanţilor şi Experţilor în implementarea SUERD

Bucureşti

21 noiembrie

Forumul Antreprenorial Dunărean

Giurgiu

25 noiembrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 3/ Turism-cultură

Bucureşti

27 noiembrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 5/ Riscuri de mediu

Bucureşti

27-28 noiembrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 11/ Securitate

Sofia

1-2 decembrie

Stakeholder Conference of the EU Strategy of the Alpine Region (EUSALP)

Milano

3 decembrie

Reuniunea miniştrilor transporturilor din statele dunărene

Bruxelles

3-4 decembrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 8/ Competitivitate

Budapesta

4-6 decembrie

Reuniunea internațională cu tema Identități culturale în regiunea Dunării

Timişoara

10 decembrie

Reuniunea Grupului Director al Ariei Prioritare 7/ Cercetare

Viena