Informaţii de interes public

Solicitare informaţii de interes public


Constituţia României (Art. 34, alin. 1 şi 2) garantează dreptul la informaţie. Accesul liber la informațiile de interes public este reglementat de Legea nr. 544/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001. Legea privind liberul acces la informațiile de interes public a fost adoptată ca urmare a adoptării aquis-ului comunitar, în procesul de aderare al României la Uniunea Europeană.

Conform art. 7 din lege, "autorităţile şi instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare şi de urgenţa solicitării".


​  Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

  Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

  Buletine informative: 2019 | 2017 | 2015

​  Modalităţi de contestare ale deciziilor autorității publice

​  Categorii de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii