Interviuri

Interviul ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu, acordat pentru Radio România Actualităţi, în cadrul vizitei oficiale în Iran

Vorbitor: 
Lazăr Comănescu, ministrul afacerilor externe
Data: 
03.03.2016
Autor: 
Radio România Actualităţi

Realizator (Carmen Gavrilă): Domnule ministru, sunteţi un foarte mare adept al diplomaţiei economice. Ce înseamnă diplomaţie economică în contextul vizitei dumneavoastră în Iran?

Lazăr Comănescu: Mai întâi, bună seara, dumneavoastră şi, prin intermediul dumneavoastră, bună seara ascultătorilor Radio România. Am o deosebită plăcere să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră şi să discutăm despre o componentă a politicii externe româneşti care trebuie să dobândească o importanţă şi mai mare decât până acum şi aş vrea să subliniez de la început că mă bucur de faptul că beneficiez în această abordare de susţinerea puternică atât a domnului preşedinte Klaus Iohannis, cât şi a domnului premier Dacian Cioloş, pentru că, vedeţi şi dumneavoastră, în toată lumea, componenta economică a politicii externe este practic de prim plan. Fiecare urmăreşte, inclusiv prin demersuri politice, de politici externe clasice, să promoveze relaţii economice cât mai benefice cu alte ţări. În acest context se înscriu şi interesul nostru şi obiectivele actualului Guvern al României, care, ştiţi foarte bine, situează printre priorităţile de politică externă revigorarea dimensiunii economice, revigorarea diplomaţiei economice. Desigur, vizita mea aici, în Iran, este strâns legată de acest aspect. Am fost primit de preşedintele ţării, domnul Rohani, şi am avut convorbiri extinse cu omologul meu iranian, cu care am discutat, în mod deosebit, despre relansarea relaţiilor noastre economice, cu atât mai mult cu cât, pe de-o parte, beneficiem de o tradiţie în aceste relaţii, iar, pe de altă parte, există un potenţial uriaş de ambele părţi şi mă bucur că am constatat că şi de partea iraniană există un interes deosebit în această privinţă. Înainte de întâlnirile cu înalţi demnitari iranieni am participat la un forum de afaceri. Sunt însoţi în această vizită - este o premieră, dacă vreţi - de un grup foarte important, semnificativ, de reprezentanţi ai comunităţii de afaceri din România, 50 şi ceva de oameni, care ne-am reunit la acest forum, împreună cu omologi iranieni. A fost un interes realmente impresionant, de peste 100 de participanţi la această reuniune. Am prezentat câteva din orientările fundamentale şi priorităţile dezvoltării economice din România şi, evident, am insistat asupra domeniilor cu potenţial deosebit de cooperare economico româno-iraniană.

Realizator: Cât de binevenite sunt afacerile româneşti în Iran şi în ce domenii?

Lazăr Comănescu: În mod foarte plăcut surprinzător, prezenţa unui număr atât de mare de şefi de companii de firme iraniene la acest forum arată prin ea însăşi atenţia şi interesul pe care îl manifestă partea iraniană vizavi de reluarea relaţiilor noastre economice şi vreau să vă spun că dorinţa şi interesul de a vedea revenirea României ca partener important economic al Iranului au fost cu tărie subliniate atât de preşedintele Rohani, cât şi de ministrul de externe Zarif. Şi am identificat, pornind şi de la experienţa trecută a cooperării noastre economice, dar ţinând seama şi de dezvoltările intervenite între timp, că sunt domenii unde potenţialul este deosebit de mare. Sigur, în primul rând, vorbim despre zona energiei, exploatarea şi prelucrarea petrolului, a gazelor, vorbim despre industria constructoare de maşini. Sigur ştiţi că în Iran se fabrică autoturisme cu licenţă Renault şi o bună parte din componentele acestor autoturisme vin şi astăzi din România, v-am dat un exemplu. Există, de asemenea, un potenţial deosebit în privinţa dezvoltării cooperării în agricultură, în domeniul industriei alimentare, în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi managementul resurselor de apă şi, extrem de important, fapt subliniat şi de interlocutorii mei de astăzi, oportunităţile pe care le oferă România ca poartă de intrare pentru Iran în Europa, în Europa Centrală şi Răsăriteană, dar şi în UE în ansamblul său. Şi aici am discutat pe larg cu omologul meu iranian despre oportunităţile care derivă din construirea unei infrastructuri de transport care să lege, via Azerbaidjan, Georgia, Marea Neagră, direct Iranul de România şi mai departe prin Dunăre, ca o rută de transport de care să beneficieze companiile iraniene în transportul produselor lor înspre Europa Occidentală. Iată deci, v-am dat numai câteva exemple. Aş mai adăuga zona IT-ului, care de asemenea oferă un potenţial deosebit. Şi dincolo de aceste remarci de ordin general, vreau să vă spun că, pe fiecare din aceste domenii, reprezentanţii ONG, oamenii de afaceri români care au fost prezenţi aici au stabilit deja sau sunt în curs de a stabili contacte directe cu partenerii lor iranieni. Am convenit deja cu partea iraniană, cu omologul meu iranian, ca tocmai odată cu această vizită, care se doreşte de ambele părţi să fie un foarte bun început, să organizăm, să reluăm deja în cursul acestui an lucrările Comisiei mixte de cooperare economică româno-iraniană;  am confirmat interlocutorilor mei iranieni interesul nostru, pentru că este într-un fel rândul nostru de a găzdui această comisie, să organizăm această comisie cât mai repede în cursul acestui an. Mi-am propus, de asemenea, şi am avut deja o discuţie după contactele de astăzi cu preşedintele Camerei de Comerţ din România, domnul Mihai Daraban, care de altfel este membru al delegaţiei oficiale, ca imediat ce ne întoarcem la Bucureşti să ne reîntâlnim din nou toţi cei care suntem acum la Teheran şi pe fiecare dintre sectoare şi pe fiecare dintre companii să putem deja să identificăm şi să stabilim măsuri de follow-up.

Realizator: Este un val de delegaţii străine economice care vin în Iran deja. Ce ne face pe noi, românii, mai competitivi? Ce i-ar face pe iranieni să ne aleagă pe noi şi în ce domenii?

Lazăr Comănescu: Există o tradiţie a unor relaţii deosebit de intense de cooperare între România şi Iran şi această tradiţie şi relaţie de amiciţie între cele două popoare sunt bine înrădăcinate. Am constatat aici în Iran, şi există un interes, dacă vreţi, care introduce şi o componentă culturală, o componentă de ce nu sentimentală, de real respect şi preţuire reciprocă. Şi aceştia sunt factori care au rolul şi contribuţia lor inclusiv în generarea acelui mediu care să favorizeze dezvoltarea cooperării economice. Mai este ceva. Am zis, am vorbit deja despre poziţionarea geografică a celor două ţări, care la rândul ei se transformă şi poate să fie valorificată ca un avantaj pentru ambele părţi. Este evident că rolul în plan regional al Iranului nu este greu de demonstrat, după cum am încercat să vă spun, situarea României în zona central sud-est europeană cu deschidere spre Marea Neagră, mai departe spre Asia centrală, toate acestea sunt oportunităţi, sunt avantaje pentru ambele părţi şi există interesul de fi valorificate.

Realizator: Sunt foarte mulţi medici iranieni aici care au făcut studiile în România. Plănuiţi o includere a Iranului şi a studenţilor iranieni în programul de burse oferit de statul român?

Lazăr Comănescu: Mă bucur că aţi enunţat acest subiect, pentru că nu aş vrea să se creeze impresia, în ciuda faptului că într-adevăr dimensiunea economică este esenţială pentru dezvoltarea cooperării româno-iraniene, dar am discutat de asemenea, în egală măsură, cu preşedintele Rohani, dar şi cu ministrul Zarif, am discutat despre interesul reciproc de dezvoltare a cooperării bilaterale şi în alte domenii. Şi unul dintre ele este tocmai acesta, domeniul academic, schimburile culturale şi am informat pe partenerii mei iranieni asupra disponibilităţii părţii române de a dezvolta programe, de a stimula dezvoltarea de programe interuniversitare între instituţiile academice universitare din Iran şi cele din România. De asemenea, am discutat şi am convenit că este important să dezvoltăm şi cooperarea pe linie de think-tank-uri. Am discutat, de asemenea, mult şi am convenit că există un potenţial deosebit în domeniul contactelor umane, al schimburilor de vederi la nivelul populaţiei. Am fost de acord, de ambele părţi, că există un potenţial deosebit în plan turistic, în dezvoltarea turismului între cele două ţări. Iată deci, avem o multitudine de domenii în care realmente există deosebite oportunităţi şi este de datoria noastră să depunem toate eforturile pentru a valorifica acest potenţial cu totul deosebit.

Realizator: Aţi discutat cu omologul dumneavoastră, aţi stabilit cu omologul dumneavoastră inclusiv menţinerea comunicării pe teme referitoare la crizele din regiune, cu accent pe Siria, dar şi în ceea ce priveşte contracararea Daesh, Daesh care este considerat de iranieni un inamic direct.

Lazăr Comănescu: Într-adevăr, am discutat despre cooperarea economică, despre relaţiile bilaterale, dar în egală măsură am trecut în revistă şi am avut un schimb foarte substanţial de opinii legate de contextul regional, de crizele regionale, de chestiunile legate de problematica stabilităţii şi securităţii în zonele din care face parte fiecare. Să nu uităm că şi în Europa, în vecinătatea noastră estică, există în continuare o situaţie care este preocupantă. Am în vedere în mod deosebit situaţia din Ucraina. Aici în sudul nostru şi în vecinătatea directă a Iranului avem, exact ce aţi spus şi dumneavoastră, de a face în primul rând cu criza din Siria şi aici cu inclusiv dimensiunea teroristă a actorilor principali, în materie fiind Daesh, şi am convenit de ambele părţi că este foarte important să intensificăm efortul la nivelul comunităţii internaţionale pentru a lupta împotriva acestui flagel şi pentru a elimina riscul de tensionare şi mai puternică a situaţiei în această zonă. Rolul regional, rolul cum spuneam, situaţia din Siria este evident - aşa cum am mai spus şi cu alte prilejuri - ea a fost generată de factorii interni care ţin de Siria însăşi, dar în acelaşi timp nu poate să fie ignorată existenţa unor actori, inclusiv regionali, cu abordări divergente din păcate, cu rivalităţi şi competiţie. Or, pentru a găsi o soluţie, care nu poate să fie militară în Siria, ci doar pe cale politică, este absolută nevoie ca toţi actorii din regiune, indiferent de interese specifice, să le spunem aşa, este nevoie să se ajungă la un numitor comun pentru a se putea rezolva pe plan politic criza din Siria pentru că, vedeţi şi dumneavoastră, ea are reverberaţii, riscuri cu totul deosebite. Mă refer, de exemplu la fenomenul migraţiei, care nu poate să fie bine gestionat decât dacă abordăm şi dacă se atacă lucrurile la rădăcina lor şi, din această perspectivă, revin la rolul actorilor regionali, al ţărilor din proximitatea zonei de criză, dar şi dincolo de această zonă.

Realizator: Aţi discutat cu domnul Zarif şi problema aceasta a migraţiei, valului migrator cu care se confruntă Europa, în condiţiile în care o parte, de exemplu, dintre migranţii afgani traversează Iranul ca să ajungă în Europa prin Turcia.

Lazăr Comănescu: Da, sigur că am abordat şi această temă, şi tocmai asta vreau să şi subliniez, că dacă dorim o rezolvare de durată, pe termen lung a acestui fenomen al migraţiei trebuie să umblăm, cum s-ar spune, la rădăcină, la cauzele fundamentale ale acesteia şi, în speţă, în cazul Siriei, este evident, cum spuneam, este absolut nevoie de încetarea ostilităţilor. Sigur că sunt de salutat dezvoltările recente şi noi sperăm ca acest acord privind încetarea ostilităţilor sau de încetare a focului, cu spun alţii, să poată să dureze, astfel încât să se creeze acel mediu care să conducă la negocieri politice şi la găsirea unei soluţii politice. Şi din această perspectivă revin la rolul actorilor regionali şi, desigur, Iranul poate să aibă o contribuţie deosebită şi, de altfel, a fost unul dintre mesajele pe care le-am transmis, atât ca ministru de externe al României, dar şi ca ministru de externe al unei ţări membre a UE. Fac o mică paranteză, sigur i-am şi spus omologului meu iranian, că vizita mea are loc într-un context cu o conotaţie favorabilă, adiţională, fiind primul demnitar, înalt oficial dintr-un stat membru al UE care a venit aici la Teheran imediat după alegerile care au avut loc în Iran şi atmosfera în care se derulează această vizită îmi confirmă încă odată, ce vă spuneam încă de la început, că există un interes deosebit pentru dezvoltarea cooperării cu România şi, de asemenea, există un interes deosebit pentru consolidarea cooperării între Iran şi Uniunea Europeană.

Înregistrarea audio a emisiunii disponibilă AICI.