Președinția română a IHRA

Expoziția "Pogromul de la Iași"

Dacă doriţi să vizualizaţi panourile expoziţionale, selectaţi panoul dorit şi
ajustaţi zoom-ul cu ajutorul rotiței de la mouse pentru a mări/micșora textul.