Participarea României la EXPO Astana 2017

România la expoziţii internaţionale şi mondiale în perioada 2005-2015

 

 

EXPO 2015 Milano – Italia

1 mai - 31 octombrie 2015

Expoziția mondială s-a desfășurat în cadrul unui sit inovativ, construit pe o suprafață de cca. 20 de hectare. Organizat în jurul a două bulevarde principale, situl expoziţional a beneficiat de prezenţa a 148 de participanți oficiali şi de un număr de peste 20 de milioane de vizitatori.

Pornind de la reinterpretarea arhitecturală a unei locuinţe româneşti tradiţionale, integrată în fluxul contemporan şi având tema ”În armonie cu natura/Living with nature”, pavilionul național a ilustrat priorităţi naţionale precum agricultura sustenabilă, biodiversitatea, competitivitatea, excelenţa şi cercetarea ştiinţifică, dar şi unicitatea culturală şi bogăţia tradiţiilor naţionale şi soluţii tehnologice inovative.

Vizita Președintelui României la data de 14 mai 2015 a marcat și prima vizită în situl expozițional a unui președinte din Uniunea Europeană. Sărbătorirea Ziua României la Expo Milano 2015 s-a desfăşurat în prezenţa delegației naționale conduse de președintele Camerei Deputaților.

Pavilionul României a fost vizitat de 2.823.000 de persoane și a găzduit mai mult de 500 de artiști români care au susținut 40 de evenimente culturale distincte, asigurând peste 2.800 de spectacole.

De asemenea, pe durata expoziţiei, au fost organizate 18 evenimente de promovare economică și comercială la care au fost prezente peste 600 de companii şi în cadrul cărora au fost prezentate 35 de invenții și inovații românești.

Bugetul total s-a ridicat la 17.325.000 lei, respectiv cca. 3,85 milioane euro. Acţiunile privind realizarea expoziţiei au fost efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe.

Participarea Romaniei a fost organizată de o comisie de organizare compusă din reprezentanţi la nivel de secretar de stat desemnaţi prin ordin al următorilor miniştri de resort: Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice; Ministrul culturii; Ministrul tineretului şi sportului; Ministrul economiei; Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale; Ministrul delegat pentru buget; Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare ştiințifică și dezvoltare tehnologică; Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism; Ministrul delegat pentru energie.

Comisar general al secţiunii române a fost numit domnul Georgian Ghervasie.

 

EXPO 2012 Yeosu – Coreea de Sud

12 mai – 12 august 2012

Expoziţia internaţională s-a desfăşurat pe un areal de 25 ha. S-au înregistrat 113 participanţi internaţionali (ţări şi organizaţii internaţionale) iar expoziţia a fost vizitată de peste 8 milioane de vizitatori.

Proiectul Pavilionului s-a bazat pe o abordare dinamică, integrând modalităţi alternative şi complementare de comunicare cu publicul, mijloacele multimedia jucând un rol important. Arhitectura pavilionului sugera un itinerar virtual pe parcursul Dunării, Deltei şi litoralului românesc, cu accent pe mijloacele inovative de informare a vizitatorilor (proiecţii video 3D, tehnologie touch-screen şi kinect) şi de atragere a acestora spre a-şi îmbunătăți cunoştinţele privind biodiversitatea şi multiculturalitatea zonelor prezentate.

Pavilionul a prezentat celor peste 800.000 de vizitatori atât programe culturale (peste 200 de spectacole, incluzând muzică clasică, dansuri populare, muzică folclorică), cât şi evenimente de promovare a produselor şi serviciilor româneşti (degustări de vinuri, băuturi spirtoase şi produse alimentare, dar şi servicii din domeniul industriei navale).

Bugetul total s-a ridicat la 8.893.000 lei, respectiv cca. 2 milioane euro. Acţiunile privind realizarea expoziţiei au fost efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe. Participarea României a fost organizată de un colectiv care a inclus: Ministerul Culturii şi Patrimoniului National; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Comisar al secţiunii române a fost numit domnul Ferdinand Nagy.

 

EXPO 2010 Shanghai – RP China

1 mai - 1 octombrie 2010

Expoziţia mondială s-a desfăşurat pe un areal de 5,25 km2. S-au înregistrat 200 de participanţi oficiali (ţări şi organizaţii internaţionale), iar expoziţia a fost vizitată de peste 73 milioane de vizitatori.

Pavilionul României, structurat în jurul conceptului de „Oraş Verde”, cu forma sa specifică de măr, a invitat vizitatorii într-un spaţiu articulat metaforic, cu accente simbolice, ce a găzduit atât tradiția, cât și modernitatea.

Activitatea desfăşurată s-a concentrat pe prezentarea în faţa publicului chinez (5.473.000 de vizitatori) a unui susţinut program de evenimente culturale şi de promovare economică.

Astfel au fost organizate peste 5.500 de spectacole live și 10 expoziții de artă plastică și fotografie, susținute de peste 300 de artiști români.

Pe durata expoziţiei au fost organizate 8 acțiuni promovare economică pentru atragerea de investiții străine, de prezentare a proiectelor româneşti din domeniul infrastructurii şi energiei, IT, respectiv produse tehnice generale, îmbrăcăminte şi textile şi vinuri.

Evenimentele dedicate participării României la EXPO 2010 au beneficiat de interesul mass-media locale şi naţionale.

A fost derulat un intens program de contacte bilaterale, atât cu partea chineză, cât şi cu oficialităţi ale altor ţari participante la expoziţia mondială. Un element care a marcat participarea naţională la Expo 2010 l-a constituit lansarea brand-ului de turism al României la Shanghai, cu participarea miniştrilor români ai afacerilor externe şi dezvoltării regionale şi turismului.

Bugetul total s-a ridicat la 24.121.000 lei, respectiv cca. 5,6 milioane euro. Acţiunile privind realizarea expoziţiei au fost efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe. Participarea României a fost organizată de un colectiv care a inclus: Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerului Mediului.

Comisar general al secţiunii române a fost numit domnul Ferdinand Nagy.

 

EXPO 2008 Zaragoza – Spania

14 iunie – 14 septembrie 2008

 

Expoziţia internaţională s-a desfăşurat pe un areal de 25 ha., având ca temă principală "Apa şi dezvoltarea durabilă". S-au înregistrat 105 participanţi oficiali (ţări şi organizaţii internaţionale) iar expoziţia a fost vizitată de 5,6 milioane de vizitatori.

Pavilionul României s-a axat pe prezentarea Deltei Dunării, având ca metode de expunere proiecţii video pe perdea de vapori de apă. Pavilionul a fost deschis la cca. 1 lună de la începerea expoziţiei internaţionale.

Participarea României a fost coordonată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi nu a avut stabilit prin actul normativ de aprobare a participării un colectiv interministerial de lucru. Bugetul disponibil a fost de cca. 5 milioane euro.

Comisar al secţiunii române a fost numit domnul Daniel Popescu, urmat de domnul Attila Demeter.

 

EXPO 2005 Aichi Japonia

25 martie-25 septembrie 2005

 

Expoziţia mondială s-a desfăşurat pe un areal de 173 ha. S-au înregistrat 125 de participanţi oficiali (ţări şi organizaţii internaţionale), iar expoziţia a fost vizitată de peste 22 milioane de vizitatori.

Avand ca motto "Moștenire pentru viitor", Pavilionul României a oferit imaginea unei ţări europene, un partener de dialog de încredere. Cei peste 2.000.000 de vizitatori au avut oportunitatea de a urmări peste 7.500 de evenimente culturale live, susținute de peste 500 de artiști români. Programul de promovare economică a inclus cercetări de piață pentru companiile românești, expoziții specializate de produse, precum și 3 forumuri economice generale. Participarea a fost intens prezentată în mass-media locală şi naţională.

Programul de contacte bilaterale a fost unul deosebit de susţinut, elementele definitorii fiind vizita președintelui României și cele două vizite ale unor membri ai Casei Regale nipone la Pavilionul României.

Bugetul total s-a ridicat la 299 miliarde lei, respectiv cca. 8 milioane euro.

Acţiunile privind realizarea expoziţiei au fost efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe. Participarea României a fost organizată de un colectiv care a inclus: Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului.

Comisar general al secţiunii române a fost numit domnul Ferdinand Nagy.