Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Victor Micula la evenimentul Black Sea and Balkans Security Forum (Constanţa, 8-9 iunie 2017)

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
08.06.2017

Secretarul de stat Victor Micula a participat astăzi, 8 iunie 2017, la sesiunea de deschidere a evenimentului Black Sea and Balkans Security Forum, organizat în perioada 8-9 iunie 2017, la Constanţa, de către New Strategy Center, Institutul Diplomatic Român şi Universitatea Ovidius din Constanţa.

În cadrul alocuţiunii susţinute cu această ocazie, secretarul de stat a salutat inițiativa organizatorilor, care oferă un cadru propice pentru dezbateri aprofundate, deschise şi pragmatice privind interacțiunile dintre evoluțiile regionale și securitatea euroatlantică.

Secretarul de stat a prezentat o perspectivă extinsă asupra principalilor factori modelatori ai securităţii, stabilităţii şi dezvoltării din regiunile Mării Negre și din Balcani, în ultimii ani, evidențiind tendinţe importante comune acestor regiuni, cu efecte în planul strategic mai larg al stabilității europene şi euro-atlantice. A accentuat cu precădere dimensiunea de securitate în sens cuprinzător, în contextul necesității unei implicări sporite a actorilor europeni și euro-atlantici în soluționarea dificultăților cu care se confruntă regiunea, pentru apropierea progresivă a acesteia de UE (şi NATO, în anumite cazuri).

Victor Micula a remarcat rolul special care îi revine României, în acest context: Aceşti ani sunt decisivi pentru opţiunile politice interne şi internaţionale ale statelor din Marea Neagră şi din Balcani, precum şi pentru opţiunile externe care vizează Marea Neagră şi Balcanii. Din acest punct de vedere, România poate aduce o contribuţie majoră prin politica sa externă.

În context, oficialul MAE a evidențiat principalele repere ale acțiunii de politică externă a României în vecinătate, abordată în ansamblu său, şi a detaliat priorităţile externe prin prisma factorilor determinanţi pentru securitatea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest. Complementar aspectelor de securitate, a fost pusă în evidenţă valoarea economică a abordării integrate Marea Neagră – Balcanii de Vest, pentru asigurarea unei interconectivităţi sporite (în domeniul infrastructurilor de tranzit, transport energetic, dar şi al fluxurilor investiţionale sau a celor digitale), benefică statelor din cele două regiuni, Uniunii Europene în ansamblul său şi vitală pentru dezvoltarea pe mai departe a României. A reliefat totodată importanța complementarității acțiunilor UE cu cele ale NATO, evocând potențialul deosebit al acțiunii concertate a celor două organizații în regiunile aflate în atenţie.

La conferinţă participă reprezentanți ai unor instituții centrale românești şi din alte state europene, din regiunea Mării Negre și din Balcani, reprezentanți ai NATO, alături de experţi din mediile de cercetare şi academice româneşti, regionale şi euroatlantice, a căror activitate este concentrată pe temele dezbătute cu ocazia evenimentului - regiunile Mării Negre şi Balcanilor de Vest, probleme de securitate într-o abordare trans-regională şi globală.


Informaţii suplimentare

În viziunea organizatorilor, evenimentul Black Sea and Balkans Security Forum – Constanța 2017 se doreşte a fi un cadru de reuniune anual care să sprijine aprofundarea şi dezvoltarea interacţiunii dintre analişti pe probleme de securitate, actori decidenţi, reprezentanți ai mass-media şi ai cercurilor academice din regiunile vizate – Marea Neagră și Balcani – de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică.

Evenimentul este organizat de către New Strategy Center, Institutul Diplomatic Român şi Universitatea Ovidius, cu sprijinul Primăriei Constanţa, al Zonei Metropolitane Constanţa şi al Diviziei de Diplomaţie Publică a NATO.