Activităţi de diplomaţie publică

Cercetare în România

Romania este coordonator sau partener major al unor proiecte infrastructuri pan-europene de cercetare științifică. Ministerul Cercetării și Inovării organizează și conduce sistemul național de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică şi inovare.

Detalii despre proiectele de cercetare fanion pot fi regăsite pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării, la adresa http://www.research.gov.ro/.

 

Romanian is co-ordinator or major partner for pan-european infrastructure projects of scientific research.  The Ministry of Research and Innovation is organizing and leading the national system of scientific research, technological development and innovation.

Detail on major research projects can be found on the website of the Ministry of Research and Innovation, at  http://www.research.gov.ro/.

 

Proiecte de cercetare