Prima Pagina

România – un angajament activ și onest

 

 

Cu o tradiție îndelungată în domeniul promovării diplomației multilaterale, însoţită de un angajament statornic față de principiile și valorile consacrate în Carta Națiunilor Unite, România și-a prezentat candidatura pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, pentru intervalul 2020-2021. În calitate de Președinte al României, am convingerea că țara mea este pe deplin pregătită să își îndeplinească responsabilitățile globale pe care le implică un nou mandat în Consiliul de Securitate.

Deviza candidaturii noastre reflectă abordarea aleasă: „Un angajament pe termen lung în favoarea Păcii, Justiției și Dezvoltării“.

Pentru a atinge obiectivul nostru comun, Pacea, România participă la misiunile ONU cu un număr important de experți civili și militari, poliție și jandarmerie. Vom depune eforturi constante în Consiliul de Securitate pentru a promova dialogul pe probleme regionale și internaționale, în scopul soluționării pașnice a diferendelor și pentru a ne asigura că procesul politic direcționat către obținerea păcii este bine gestionat.

România consideră că Justiția, respectarea dreptului internațional, echitatea, lupta împotriva inegalității și respectul pentru diversitate reprezintă factori catalizatori pentru drumul oricărei țări care aspiră la pace, la securitate și la dezvoltare durabilă. Suntem susținătorii unei Organizații a Națiunilor Unite eficace, fondată pe respectarea dreptului internațional și a principiilor multilateralismului.

Dezvoltarea se află în centrul activității Organizației Națiunilor Unite. România subscrie principiului „nimeni nu va fi lăsat în urmă“, înscris în „Agenda 2030 pentru o dezvoltare durabilă”. Conform acestuia, statele membre recunosc drept fundamentală demnitatea individului, precum și faptul că obiectivele și țintele Agendei 2030 trebuie îndeplinite pentru toate țările și toate segmentele societății. În acest scop, țara noastră susține responsabilitatea partajată, solidaritatea deplină și acțiunea colectivă. În cadrul Consiliului de Securitate, vom fi un partener deschis pentru a pune dezvoltarea durabilă și schimbările climatice în centrul agendei ONU.  În același timp, România s-a afirmat ca donator internațional emergent, capabil să împărtășească cele mai bune practici și lecții învățate în calitate de beneficiar al asistenței internaționale, cu un accent special asupra  accesului universal la educație.

De la aderarea țării noastre, în 1955, Organizația Națiunilor Unite ne-a oferit posibilitatea să participăm activ la eforturile internaționale menite să răspundă provocărilor cu care se confruntă lumea noastră globalizată. De-a lungul celor 62 de ani trecuți de atunci, România a contribuit constant și cu un angajament neobosit la dezvoltarea organizației, prin intermediul unei diplomații care ascultă, acționează și construiește alianțe; prin participarea la misiuni internaționale; prin angajarea onestă în negocieri; prin activitatea sa în sprijinul dezarmării; prin angajamentul față de statul de drept și drepturile omului; prin implicarea în lupta împotriva sărăciei și în favoarea dezvoltării durabile la nivel mondial.

Calitatea de membru al Organizației  Națiunilor Unite  a reprezentat, pentru România, un angajament activ și onest, în timp ce, pentru diplomația românească, Organizația Națiunilor Unite a fost și va rămâne o platformă valoroasă pentru negocieri multilaterale.

Astăzi, ONU este diferită față de proiectul imaginat de predecesorii noștri. Organizația a evoluat, transformându-se într-un forum mai divers și mai cuprinzător, cu noi domenii de interes, adaptate celui de-al treilea mileniu, de la schimbările climatice și migrație la egalitatea de gen și dezvoltarea durabilă. În prezent, comunitatea mondială are nevoie imperativă de soluții creative la provocările fără precedent cu care se confruntă. Aceste soluții trebuie să acopere cei trei piloni ai Organizației - pacea și securitatea, drepturile omului și dezvoltarea - cu accent pe prevenție și sustenabilitate. În spiritul patrimoniului nostru comun și conștientizând nevoia de reformă în numeroase domenii, un nou mandat în Consiliul de Securitate al ONU va oferi României posibilitatea de a stimula parteneriatele care pot determina soluții concrete.

România se angajează să colaboreze cu toate statele membre, în scopul de a spori eficiența Consiliului de Securitate al ONU, care ghidează comunitatea globală spre realizarea Păcii, Justiției și Dezvoltării. În calitate de membru nepermanent al Consiliului de Securitate, România își va mobiliza experiența și resursele în serviciul Organizației și va lucra neobosit pentru bunăstarea tuturor popoarelor noastre.

Nutresc speranța că ne veți acorda încrederea dumneavoastră pentru un mandat în Consiliul de Securitate al ONU în intervalul 2020-2021.  Fie ca efortul nostru să fie încununat de succes!

 

Klaus Werner Iohannis, Președintele României