Prima Pagina

România la ONU

Scurt istoric

Deşi dorinţa României de a face parte din Organizaţia Naţiunilor Unite a fost exprimată oficial încă din 1946, aderarea ţării noastre a fost blocată până în 1955. La 14 decembrie 1955, Adunarea generală a ONU a decis, prin rezoluţia A/RES/995 (X), primirea României în ONU, alături de alte 15 state.

România a fost membru nepermanent al Consiliului de Securitate în anii 1962, 1976-1977, 1990-1991 şi 2004-2005, precum şi în ECOSOC în perioadele 1965-1967, 1974-1976, 1978-1980, 1982-1987,  1990-1998, 2001-2003 şi 2007-2009.

România a deţinut, în perioada 2004-2005, calitatea de membru nepermanent, ales, al Consiliului de Securitate. Din această poziţie a contribuit concret la punerea în practică a prevederilor din Carta ONU referitoare la organizaţiile regionale, prin promovarea unui proiect de rezoluţie privind cooperarea ONU cu organizaţiile regionale în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, proiect ce a fost adoptat la 17 octombrie 2005 (RCS/1631/2005). Concretizarea proiectului iniţiat de România are o dublă importanţă: este, deopotrivă, prima rezoluţie românească adoptată în Consiliul de Securitate şi, totodată, prima din istoria acestui organ al ONU pe tema cooperării dintre ONU şi organizaţiile regionale.

În ceea ce priveşte raportarea la priorităţile de maximă actualitate ale ONU, România se alătură eforturilor generale de identificare, negociere şi aplicare a unor formule eficiente de reformare a sistemului Naţiunilor Unite.

 

- Președinția UNGA 22

România a deținut pentru prima dată președinția Adunării Generale a ONU, în perioada

- Mandatele anterioare ale României la CS ONU

(1962, 1976 – 1977, 1990 – 1991, 2004 – 2005)

Aderarea la valorile și principiile Organizației Națiunilor Unite și o voință constantă de a promova cooperarea internațională în toate domeniile sunt firele ce unesc cele patru mandate ale României ca membru ales al CSONU: 1962; 1976-1977; 1990-1991 și 2004-2005.

În această calitate, România a inițiat și a participat la adoptarea unor rezoluții referitoare, printre altele, la: pacea și securitatea internațională; lupta împotriva discriminării rasiale; operațiunile de menținere a păcii ale ONU; accelerarea progreselor în domeniul științei și tehnologiei, pentru a cita doar câteva.

În ultimul mandat, desfășurat între 2004 și 2005, România și-a dovedit capacitatea de a se adapta peisajului complex și în schimbare rapidă al provocărilor globale și de a propune soluții, de la un nou focus asupra diplomației preventive până la reconstrucția postconflict și creșterea eficienței sistemului ONU. 

România a fost, de asemenea, implicată energic în dezbaterile și deciziile legate de ajutorul umanitar și drepturile omului. O atenție deosebită a fost acordată găsirii de soluții la problemele de dezvoltare, cu accent asupra categoriilor vulnerabile.

 

Reprezentanţii permanenţi ai României pe lângă Organizația Națiunilor Unite din New York

  • Aurel Dragoş Munteanu, ambasador, 1990 - 1992;
  • Mihai Botez, ambasador, 1992 - 1994;
  • Ion Goriță, ambasador, 1994 - 2000;
  • Sorin Ducaru, ambasador, 2000 - 2001;
  • Alexandru Niculescu, ambasador, 2001 - 2003;
  • Mihnea Ioan Motoc, ambasador, 2003 - 2008;
  • Simona-Mirela Miculescu, ambasador, 2008 – 2015;
  • Ion Jinga, ambasador, 2015 – prezent.

 

Cooperarea cu PNUD

Alianța Civilizațiilor