Prima Pagina

Candidatura României

Candidatura României vizează obținerea locului de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU (CSONU) alocat Grupului Est-European, pentru perioada 2020-2021. Alegerile se vor desfăşura în cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale, în iunie 2019.

Încă de când s-a alăturat Organizației Națiunilor Unite, în 1955, România a susținut ferm autoritatea Con­si­liului de Securitate, jucând un rol activ și pozitiv în cadrul celei mai importante organizații de cooperare globală. 

Ca membru nepermanent al CSONU, România va ­contri­bui la întărirea rolului unic al organizaţiei, de ga­rant al păcii și secu­rității, promotor al dezvoltării durabile și susținător al drepturilor omului și al statului de drept. 

Suntem profund angajați în construirea unei lumi mai sigure și mai echitabile, cu ajutorul unei Organizații a Națiunilor Unite eficace și credibile. Considerăm că ONU întruchipează securitatea colectivă în cea mai globală formă. 

Avem nevoie de un Consiliu de Securitate mai repre­zentativ și mai eficient pentru a face față provocărilor comune și a crea un viitor mai bun.

 

România și Consiliul de Securitate: tradiția acțiunii constructive

Aderarea la valorile și principiile Organizației Națiunilor Unite și o voință constantă de a promova cooperarea internațională în toate domeniile sunt firele ce unesc cele patru mandate ale României ca membru ales al CSONU: 1962; 1976-1977; 1990-1991 și 2004-2005. 
În această calitate, România a inițiat și a participat la adoptarea unor rezoluții referitoare, printre altele, la: pacea și securitatea internațională; lupta împotriva discriminării rasiale; operațiunile de menținere a păcii ale ONU; accelerarea progreselor în domeniul științei și tehnologiei, pentru a menţiona doar câteva tematici. 

În ultimul mandat, desfășurat în intervalul 2004-2005, România a dovedit capacitatea de a se adapta peisajului complex și în schimbare rapidă al provocărilor globale și de a propune soluții, de la un nou focus asupra diplomației preventive până la reconstrucția postconflict și creșterea eficienței sistemului ONU. 

România a fost, de asemenea, implicată energic în dezbaterile și deciziile legate de ajutorul umanitar și drepturile omului. O atenție deosebită a fost acordată găsirii de soluții la problemele de dezvoltare, cu accent asupra categoriilor vulnerabile.